Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage

I fre­dags holdt vi en fest for en lille flok ven­ner og bekendte fra Århus for at få spist den ret anse­e­lige mængde pøl­ser, pøl­se­brød og bryl­lup­skage, der var til­bage efter vores bryl­lup for 14 dage siden.

Sta­tus efter festen er nu, at der ikke er mere bryl­lup­skage — udover den rest, der kan ses på bil­le­det nederst. Den er dog til vores 1-års bryl­lups­dag. Der er ikke mere jord­bær­snaps — men til gen­gæld er der sta­dig en del pøl­ser og mas­ser af pøl­se­brød. Og Mar­tini Asti. Og spi­ri­tus, der aldrig blev taget hul på. Hel­dig­vis kan det meste holde — så næste gang I kig­ger forbi, bli­ver der sik­kert budt på et glas mous­se­rende hvidvin.

Vi har også mod­ta­get bil­le­der og film fra ven­ner og fami­lie — det bety­der, at der snart kan laves et tak­ke­kort og et eller flere gal­le­rier, der vil blive publi­ce­ret på 23HQ. Vi vil dog sta­dig gerne høre fra gæster, der måtte have bil­le­der, som de mener, vi ikke kan leve uden at se.

Det skæve bru­de­par har vi gemt i vores bryl­lup­skasse, som vi også skal have put­tet mange andre ting i.

234 tanker om “Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage

Der er lukket for kommentarer.