Julegaveønsker

Om under én måned er det jul. Der­for har vi udvi­det vores gaveidéli­ste i højre side, så den både inde­hol­der fæl­lesøn­sker og hver vores ønsker. Den bli­ver løbende opdateret.

Vi vil gerne se en ønske­sed­del fra fami­lien Kold og Knud­sen, så send os en mail snarligt.

19 tanker om "Julegaveønsker"

 1. Hej — Jeg er begyndt at impor­tere Cuboro til Dan­mark, så hvis ikke alle­rede har købt/fået det, kan jeg levere — til Dan­marks bed­ste priser :-)

  Mvh. Mor­ten Dürr

 2. Hej Mor­ten,

  jeg kan ikke afvise, at der bli­ver gjort et ind­køb hos dig — jeg har snart fød­sels­dag, så det kunne godt ske, at der kom en lille ordre ind af døren.

  Tak for infor­ma­tio­nen og linket!

 3. Lige en lille opda­te­ring:
  Jeg har nu solgt før­ste vare­la­ger, men kun­derne var bør­ne­ha­ver og fri­tids­hjem som ken­der Cuboro i for­vejen. Pla­nen var jo at bryde igen­nem til pri­vate kun­der, dette er endnu ikke sket. Der­for gør jeg tre ting:
  1. Juste­rer pri­sen, Cuboro Stan­dard koster nu blot 998 kr.
  2. Giver 10% rabat hvis varen afhen­tes af kun­den.
  3. Fører også Cuboros små “six­pa­cks”, med 6 spe­ci­al­klod­ser til 235 kro­ner, såle­des at stan­dard­pak­ken nemt og “bil­ligt” kan udvides.

  Spred ende­lig ordet til andre Cuboro-interesserede.
  Mvh. Mor­ten Dürr

Der er lukket for kommentarer.