Månedsarkiv: januar 2008

Et indlæg om fondue

Fon­due er åben­bart ved at være eller blive in igen. Der er i hvert fald en klar ten­dens i sta­ti­stik­ken for vores blog, hvor de3 mest brugte søge­ord, som sen­der besø­gende ind på vores side er:

 1. dan­sesko — 150 besøg siden 1. okto­ber 2007
 2. fon­due — 105 besøg siden 1. okto­ber 2007
 3. cho­ko­la­de­kage — 74 besøg siden 1. okto­ber 2007.

Cho­ko­la­de­kage har vi alle­rede skre­vet en masse om. Fon­due har vi ikke skre­vet ret meget om, men der lader til at være et behov. Der­for har jeg en plan om, at der snart skal komme et (fyl­dest­gø­rende?) ind­læg her på blog­gen om fondue.

Øverst på listen står der dan­sesko. Vi har hel­ler ikke skre­vet mange ind­læg om dan­sesko — men jeg gæt­ter på, at inter­es­sen for dan­sesko­ene er opstået i kølvan­det på suc­cespro­gram­mer som Vild med Dans, Mere Vild med Dans, I Know What You Dan­ced Last Sum­merog suc­ces­op­føl­ge­ren Vild med Dans III: Megadans!

Hver­ken Malene eller jeg ved noget som helst om dan­sesko — vi ved kun noget om sko, man kan danse i. Hvil­ket i bund og grund vil sige alle sko — måske und­ta­get træsko. Dem skal man passe på med.

Isdans vil jeg slet ikke udtale mig om lige nu. Men det er der andre, der vil.

Glæd dig til at læse om fon­du­et­y­per, fon­du­e­t­ek­nik­ker og ikke mindst ingre­di­en­serne, man kan for­nøje sig med i en fondue.

Vi har snart rundet 10.000 sidevisninger

I dag bli­ver vist dagen, hvor vi run­der 10.000 side­vis­nin­ger her på blog­gen. Mange af dem kom­mer nok fra spam­ro­bot­ter, der har høstet og spist løs af vores hen­vis­nin­ger og tekst her på siden. Men hel­dig­vis har vi den rare Akis­met spam­be­skyt­telse, der nu har holdt mere end 5.000 spam­kom­men­ta­rer fra døren.

Jeg har også instal­le­ret et antal plu­gins — blandt andet et, der burde kunne holde styr på, hvor mange af jer læsere, der abon­ne­rer på vores nyhe­der via RSS nyheds­fe­eds. Jeg er dog ikke sik­ker på, om den helt kan holde styr på det, så der­for vil jeg gerne høre fra dig i en kom­men­tar til dette ind­læg, hvis du læser denne blog via RSS.

Og så vil jeg gerne lige gøre opmærk­som på, hvor stolt jeg er af min kone, der har taget det flotte bil­lede, du kan se i ind­læg­get “Smukt smykke”. Det ser top­pro­fes­sio­nelt ud!

Smukt smykke

I dag har jeg fået et smykke med posten. Et smukt smykke, med en smuk tanke. Pak­ket i en boble­k­u­vert med påkli­strede hjer­ter. Det kan man kun blive glad af!

Ved­hæn­get består af ordet smukt på dansk, og den ara­bi­ske beteg­nelse for smuk.

Køb og bær smyk­ket og “Vis ver­den, at du har viljen til fæl­les­skab med andre — uan­set etnisk bag­grund, reli­gion, social sta­tus og kul­tu­relle forskelle”.

Du kan læse mere om smyk­ket, sagen og idékvin­derne her.

Et smukt smykke

Himmelsk gulerodssuppe m. citron

Vi er så glade for vores basiskasse fra Aars­ti­derne. I denne uge er vi ble­vet beri­get med red core-gulerødder. De lig­ner per­sil­le­rød­der i stør­rel­sen. Ifølge Aars­ti­derne er de “fan­ta­sti­ske til kog­ning — men spis dem ikke rå”.

Den med­føl­gende opskrift skulle prø­ves og resul­ta­tet var uhmmm…

REd Core gulerodssuppe

 • 1 løg
 • 2–3 fed hvidløg
 • 300 g kartofter
 • 500 g red core gulerod (eller alm. gulerødder)
 • 2 spsk. olie
 • 1 timi­an­k­vist
 • 1–1,5 l bouillon/vand
 • skal og saft fra 1 citron
 • evt. 1 rød peberfrugt
 • dræ­net youghurt

Løg og hvid­løg snit­tes fint og sau­te­res i olie. Groft­hak­kede gule­rød­der og kar­to­f­ler kom­mes ved og sau­te­rer med et par minut­ter. Bouillon/vand hæl­des over, så det dæk­ker, timian til­sæt­tes og sup­pen koger til alt er mørt. Sup­pen blen­des og sma­ges til med salt, peber, skal og saft af citron. Til­sæt­tes evt. rød peber­frugt i fine tern og ser­ve­res med dræ­net youg­hurt og godt brød.

Ny blender fra KitchenAid

I går kunne vi hente vores nye blen­der fra Kit­che­nAid. En smuk oran­ge­far­vet maskine, der har den gode egen­skab, at man sta­dig kan tale sam­men, mens den kører på fuld drøn. Og jeg skal lige hilse og sige, at fuld drøn er 10.000 omdrej­nin­ger i minut­tet. 500W motor og med mas­ser af plads i kanden.

Vi fik et kon­tant­be­løb i jule­gave og byt­tede der­ef­ter en Zwil­ling Vier Sterne køk­kenk­niv til kon­tan­ter. Det var lige præ­cis nok til at betale for blen­de­ren hos Pix­ma­nia i Frank­rig. De lovede gan­ske vist, at der ikke ville gå mere end et par dage før blen­de­ren ville stå foran vores dør, men der gik nu alli­ge­vel over en uge.

Nu er der klar til blen­der­fest, isknus­ning, smoo­t­hie­kon­struk­tion og sup­pe­frem­stil­ling i stor stil.

KitchenAid Blender Tangerine

Molly Kanin

Jeg fik en syma­skine af Ulrik i jule­gave. Jeg har nem­lig ban­det over min gamle syma­skine — som jeg fik i kon­fir­ma­tions­gave i 1989 - i et stykke tid og fik den der­for aldrig brugt. Så jeg er glad for det nye eksem­plar.

Maski­nen er nu ind­viet og den fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt og er super bru­ger­ven­lig. Jeg lagde ud med at ville sy en stof­ka­nin. Fandt et møn­ster, som jeg havde klip­pet ud fra et gam­melt Hen­des Ver­den, fik købt stof i IKEA samt fiber­fyld og knap­per i Stof og Stil. Da jeg gik i gang, fandt jeg dog ud af, at ska­be­lo­nen til krop og ben mang­lede… Så det måtte jeg selv kreere.

Efter en efter­mid­dags møje og besvær har jeg har endnu engang fået bekræf­tet, at jeg ikke har tål­mo­dig­hed til pil­le­ar­bejde. Så min ambi­tion om at sy en lille hånd­fuld af slagsen, må jeg lige over­veje… Men måske jeg fin­der en nem­mere løsning…

Pro­to­ty­pen kom i hvert fald til at se sådan ud. Opkaldt efter under­teg­nede og givet til Lou­i­ses nyfødte Emma, som blev født d. 15/12–07.

Stofkanin prototype

Bagte kartofler med gorgonzola

Vi har nydt ret­ten som til­be­hør et par gange, så nu må det være på tide at dele den med læserne. Jeg ved ikke, hvor jeg har opskrif­ten fra, den er et af mange udklip­pede opskrif­ter, som jeg har sam­let i en mappe.

Først et madmotiv…

Bagte kartofler med gorgonzola

Og så opskriften…

Til 4 personer

 • 4 bage­kar­to­f­ler
 • 100 g blød gor­gon­zola (eller anden mild blåskimmelost)
 • lidt fløde
 • salt og peber
 1. Bag de skrub­bede kar­to­f­ler møre ved 200 gr. (ca. 1 time) og lad dem køle noget af.
 2. Skær et låg af kar­to­f­lerne og skrab så meget af ind­ma­den som muligt ud i en skål.
 3. Mos ind­ma­den med en gaf­fel, til­sæt osten og mos videre. Rør fyl­det blødt med lidt fløde (eller bare lidt mælk) og smag det til med salt og peber. Fyld det til­bage i skal­lerne og stil kar­to­f­lerne koldt, hvis de ikke skal gøres fær­dig med det samme.
 4. Stil dem i en 200 gr. varm ovn i ca. 30 min., eller til de er gen­nem­varme og let gyldne.