Chokoladefondue — den danske udgave

Lige efter jeg offent­lig­gjorde mit ind­læg “Et over­blik over fon­due”, fandt jeg ud af, at Sim­ply Recipes skri­ver om cho­ko­la­de­fon­due. Jeg har lavet en dansk oversættelse:

Lige­som de fle­ste andre mode­lu­ner har fon­due nu ende­lig fået et come­back, men denne gang er det med udsigt til noget større. Til­bage i 1970’ere var det ikke en fed fest, hvis der ikke var gang i en fon­du­e­gryde. Nu til dags er fon­du­espring­vand og fon­du­e­re­stau­ran­ter hippe, men det lader ikke til, at der er mange, der har pri­vate fon­du­e­fe­ster, hvil­ket bestemt er en skam, når man tager i betragt­ning hvor nemt (og bil­ligt) det er. Fon­du­e­fe­ster er også en god mulig­hed for at hygge sig om bor­det og selv de, der ikke kan lave mad kan nyde glæ­den ved at sim­pelt­hen at dyppe og spise.

Spe­ci­elt cho­ko­la­de­fon­due er lat­ter­ligt nemt. Smel­tet cho­ko­lade bli­ver grund­la­get for uen­de­lige vari­a­tio­ner af emner, der kan dyp­pes. Og yder­mere kan cho­ko­la­den let sma­ges til for at pirre san­serne og skabe over­ra­skende smag og vari­a­tion. Cho­ko­la­de­fon­due er god til en fest og lige­le­des også den per­fekte måde at slutte et roman­tisk mål­tid derhjemme.

Det er ikke strengt nød­ven­digt at bruge en fon­du­e­gryde, men det bli­ver let­tere og til­fø­jer en for­nem­melse af stil. Hvis du bru­ger en almin­de­lig gryde, kan du lægge en gril­l­hand­ske på bor­det og sætte gry­den på den, når cho­ko­la­den er smel­tet. Cho­ko­la­den kan køle af ret hur­tigt , hvis den er i en almin­de­lig gryde. Hvis du der­i­mod bru­ger en fon­du­e­gryde med en lille sprit­f­lamme under, bli­ver cho­ko­la­den holdt dej­lig varm og smel­tet meget længere.

Med hen­syn til emner, der kan dyp­pes i cho­ko­la­den, så er der frit valg. Mange kan godt lide bagte ting såsom brow­nies, sand­kage, skum­fi­du­ser eller lady­fin­gers (ita­li­en­ske småka­ger). Frisk frugt som jord­bær, pære eller banan er også roman­tisk og en smule sun­dere. Og som altid er tør­ret frugt som abri­ko­ser eller større styk­ker kan­di­se­ret inge­fær også et godt udgangspunkt.

  • 350g mørk chokolade
  • 225g piske­fløde
  • et nip salt
  • Noget til at dyppe i cho­ko­la­den (jord­bær, bananstyk­ker, tør­ret abri­kos, kan­di­se­ret inge­fær, pære– eller æblestykker)
  1. Varm flø­den lang­somt op ind­til der kom­mer små bob­ler på over­fla­den og det koger roligt. Til­føj cho­ko­la­den og pisk ind­til det er rørt ud
  2. Flyt straks cho­ko­la­de­blan­din­gen over i en varm fon­du­e­gryde eller ser­ver direkte fra den almin­de­lige gryde
  3. Anret frugt– og kage­styk­ker på et fad eller tal­ler­ke­ner rundt om cho­ko­la­de­gry­den. Brug en bam­bu­spind, en fondue-, fiske– eller salat­gaf­fel til at dyppe frugt– og kage­styk­kerne i den varme, smel­tede flø­de­cho­ko­la­de­blan­ding. Spis det med det samme.

Hvis fon­duen begyn­der at føles hård, til­fø­jes der en spi­se­ske­fuld piske­fløde og røres rundt. Det kan strække por­tio­nen en smule, men til sidst bli­ver det nød­ven­digt at varme gry­den op igen eller starte på en ny grydefuld.

Vari­an­ter

Til­føj 1–2 spi­se­ske­fulde Bailey’s Irish Cream til cho­ko­la­de­blan­din­gen. Andre likø­rer som Grand Mar­nier, Ama­retto eller Kirsch er lige så lækre.

Til­føj ½ teske­fuld kanel og lidt chili for at få en god mexi­kansk chocolade.

Vani­lie­korn fra en hel vani­lie­stang er også et læk­kert sup­ple­ment til chokoladesmagen.

Et skud espresso­pul­ver kan gøre underværker!

Revet skal fra en appelsin, citron eller anden citrus­frugt giver en let frugts­mag til chokoladen.

Et par teske­fulde kaf­fesirup kan også bru­ges som smagsvariant.

Hvid cho­ko­lade er en god vari­ant, der sam­men med en smule spi­ri­tus eller revet citrus­skal bli­ver himmelsk.

Piske­flø­den kan udblø­des en times tid i for­vejen og mens den var­mes op — det kan give en læk­ker smag. Citron­græs til hvid cho­ko­lade eller en pose Earl Grey-te til mørk cho­ko­lade sma­ger dejligt.

Artik­len er over­sat på bed­ste beskub efter den engelsk­spro­gede ori­gi­nal Cho­co­late Fon­due Recipe @ Sim­ply Recipes