Dagsarkiv: april 4, 2008

Børnetøj i Hune

Min fæt­ter Michael Gre­ger­sen og hans kære­ste Mette Ander­sen har for nylig åbnet en bør­ne­tøjs­bu­tik i Hune ved den jyd­ske vest­kyst. Butik­ken hed­der Den Lille Drøm og vi var et smut forbi for at se loka­lerne, da vi alli­ge­vel skulle til sølv­bryl­lup i Blokhus.

Facaden på butikken Den Lille Drøm i Hune.

Inden­for i butik­ken er der en fin disk, som er teg­net og malet af en bekendt.

Den håndmalede disk i butikken.

Michael og Mette læg­ger vægt på, at varerne skal være i god kva­li­tet og til at betale. De to inde­ha­vere skri­ver selv om sortimentet:

I Den Lille Drøm er alle mær­ker og leve­ran­dø­rer nøje udvalgt, og vi sæl­ger ikke noget i butik­ken som vi ikke selv kan stå inde for. Der bli­ver lagt meget vægt på kva­li­te­ten af produkterne.

Alle varer bli­ver tjek­ket for fejl og behand­let med nøj­som umage for at sikre kun­derne den bed­ste ople­velse ved at købe bør­ne­nes tøj og til­be­hør i Den Lille Drøm.

Butikslokalet i Den Lille Drøm.

Der er kælet for bør­ne­hyg­gen i butik­ken, som ud over de to flotte pris­me­ly­se­kro­ner også har en him­mel­seng, hvor bør­nene kan se teg­ne­film, mens mor shopper.

Prøverum og himmelseng i butikken.

Og her til sidst kan vi bringe et bil­lede af de stolte, nybagte butik­sin­de­ha­vere i Den Lille Drøm: Michael og Mette.

Michael Gregersen og Mette Andersen i Den Lille Drøm i Hune.

De har god grund til at se stolte ud, for lokal­sam­fun­det har alle­rede taget godt imod dem og bragt flere artik­ler i loka­la­vi­serne. Her er blandt andet en arti­kel fra Loka­la­vi­sen Syd­ve­st­vend­sy­s­sel, der hed­der “‘Den Lille Drøm’ er ble­vet til vir­ke­lig­hed”.

Til­lykke med modet til at springe ud i det — og held og lykke med butikken!

 Bil­le­derne fra butik­ken kan ses i større udgave på 23HQ.dk/ulrikkold