Månedsarkiv: juli 2008

Sommer i Danmark

Det blev ikke til så mange bil­le­der i anden halv­del af vores ferie. Vi fik blandt andet set 3. sæson af vores ynd­lings­se­rie Batt­lestar Gala­ctica. Det er godt, at det har reg­net lidt i vores ferie…

Den stør­ste tur gik til Fyn. Til Hes­sela­ger hvor vi for før­ste gang skulle besøge Mari­anne og Mikael, som har fun­det en lille strå­tækt idyl. Der er ret lavt til lof­tet, hvil­ket kunne mær­kes i hove­det og ses på vores hold­ning :-)

Stråtækt idyl

Der blev også tid til en lille smut­tur til Lun­de­borg, hvor noget af min fami­lie bor, blandt andet min 5-årige niece. Det er da som­me­ri­dyl, så det batter!

Faster og niece på badebro

faster og niece på badebroenHer fra Ring­kø­bing sen­der jeg en glæ­de­lig som­mer­hil­sen ud til alle vores læsere. God sommer!

 

Færdigvarer og deres indpakning

Jeg er glad for, at vi køber øko­lo­gisk frugt og grønt via Års­ti­derne. Når jeg læser om denne tyske under­sø­gelse, der sam­men­lig­ner mad­va­rers ind­pak­ning med de fær­dige ret­ter, så får jeg mere lyst til at købe frisk mad.

Det er utro­ligt, hvor meget man kan mani­p­u­lere et bil­lede med eks. Pho­tos­hop eller GIMP. Jeg er impo­ne­ret over, hvor­dan man kan få mad til at se så godt ud på pak­ken og så kede­ligt ud i pak­ken. Link [via Dansk Dyna­mit]

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lille udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Ferien har ind­til videre budt på bryl­lup, byrund­tur, kano­tur, venne– og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt dette på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryllup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lykke til brudeparret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skulle jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvide Sande. Det blæ­ste og små­reg­nede de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det herunder.

North Sea Beach Marathon 2008

Senere blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­lene her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stået og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til endnu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet ferien til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­tur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet forbi Ring­kø­bing Kirke, her står en moderne døbe­fond i glas. Solen skin­nede lige ind på sok­len og gav et flot lysspil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lagte Djurslands-motorvej ved Lystrup. Vi ville lige smutte op og kigge på motor­vejen, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mudder…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåede i løbet af den før­ste halv­del af ferien. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nende, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af ferien.