Ulrik prøver kræfter med mikroblogging

I går aftes gav jeg efter for min nys­ger­rig­hed og regi­stre­rede mig som bru­ger på Jaiku.com — det fin­ske mikroblogging-site, der blev opkøbt af Google for et stykke tid siden.

Mikro­blog­ging udmær­ker sig ved kun at give mulig­hed for at skrive meget korte beske­der — mikro­blogs. På Jaiku er græn­sen 140 tegn, lige­som den er hos Twit­ter og Plurk og sik­kert mange af de andre mikroblogging-sites.

De korte beske­der, der har SMS-agtig længde, gør at man er nødt til at fatte sig i kort­hed og der­med koge sit bud­skab ned til det abso­lut essen­ti­elle. Ikke som en almin­de­lig blog, hvor man kan skalte og valte med plad­sen, som man lyster.

Nu bli­ver jeg med andre ord udfor­dret til at udtrykke mig kort og kon­cist (pleo­nasme?). Nogen vil sige, at det er i mod­sæt­ning til, hvad jeg plejer.

Under alle omstæn­dig­he­der kan du følge med i min Jaiku Acti­vity Stream på http://ulrikkold.jaiku.com. Jeg skal nok vende til­bage senere med erfa­rin­ger og tips til Jaiku.

3 tanker om “Ulrik prøver kræfter med mikroblogging

  1. In Fin­land Jaiku is used quite a lot for col­lective event repor­ting. One nice example is the chan­nel of Mind­Trek con­fe­rence (http://jaiku.com/channel/mindtrek), where par­ti­ci­pants blog­ged the lec­ture notes in real time — or had lively discus­sions among them­sel­ves if the talk was not inspi­ring enough. ;) Via the Jaiku discus­sions con­fe­rence par­ti­ci­pants also got to know each other and made plans for mee­tings at lunch time etc.

    I think it’s a nice example of using the pos­si­bi­li­ties of social media in the real world.

  2. @Pirjo: I don’t see a lot of people using Jaiku here in Den­mark. A crowd of Danish ‘lead blog­gers’ such as Pol­las, Emme, Grann, Voss, Myg­dal, Funza and others moved from Twit­ter to Jaiku, but I don’t see many of them using it on a regu­lar basis.

    I am trying to pick up some expe­ri­ence as to what I can gain from this tool per­so­nally — and I have not yet expl­ored the Chan­nels. I’ll have to look into that some more.

    As you can see from my Jaiku stream I tried to blog the key points of the key­no­tes — but I did not really look for a #nor­di­chi chan­nel :-)

Der er lukket for kommentarer.