Dagsarkiv: december 5, 2008

Huskøb og budget

Vi over­ve­jer at købe hus i Ring­kø­bing. Vi har fun­det huset. Vi har talt med ban­ken.


Kon­klu­sion: Vi klat­ter for mange penge væk, så nu skal der spares!!

Men først skal julen lige over­stås :-)