Dagsarkiv: december 5, 2008

Huskøb og budget

Vi over­ve­jer at købe hus i Ring­kø­bing. Vi har fun­det huset. Vi har talt med ban­ken.
Men vores rådig­heds­be­løb bli­ver langt lavere, end vi er vant til. 
I går aftes sad vi der­for og fed­tede med reg­ne­ark og fandt ud af, hvad vores penge går til.
Kon­klu­sion: Vi klat­ter for mange penge væk, så nu skal der spares!!

Men først skal julen lige over­stås :-)