Dagsarkiv: februar 4, 2009

Prætentiøs tekst om kunst

Det her blo­gind­læg hand­ler om for­mid­ling og kunst. Og om for­mid­ling af kunst. Og om for­mid­lin­gens kunst. Er der noget værre end at læse en tekst, der vir­ker fuld­stæn­dig som sort snak? Eller lytte til en oplæs­ning af en tekst, der slet ikke giver nogen mening.

Og selv om man for­sø­ger at læse tek­sten igen og igen og igen, så vir­ker det sta­dig lige meget som sort snak. Man begyn­der at tænke ved sig selv.

Er det mig, der har mis­for­stået et eller andet? Er jeg dum? Hvor svært kan det være at for­stå? Er for­fat­te­ren autist? Er det over­ho­ve­det menin­gen, at dette skal læses af andre?”

Malene havde en ople­velse i den ret­ning med neden­stå­ende tekst fra en fol­der om en kunst­ner i vores loka­l­om­råde. Jeg har ind­talt den for jer. Så kan I jo se, om det er forståeligt.

Uddrag fra “Liv­styd­ning — sprog og myte” fra 1993 (Ogg Vor­bis, 741kb)

Og her kom­mer så afte­nens 500.000-kroners spørgs­mål: Bli­ver for­stå­el­sen af tek­sten bedre, hvis man spil­ler den bag­læns? Døm selv!

Uddrag fra “Liv­styd­ning — sprog og myte” fra 1993. Spil­let bag­læns. (Ogg Vor­bis, 725kb)

Vi mod­ta­ger gerne kom­men­ta­rer om tek­stens for­stå­e­lig­hed i kommentarerne.

For­bru­gero­p­lys­ning: Ogg Vorbis-filer kan spil­les med bl.a. føl­gende medi­e­af­spil­lere: Sque­eze­Cen­ter, foobar2000, Winamp, Fre­eAmp, Win­dows Media Player med en plu­gin, VLC Media Player, XMMS, xine, iTu­nes med en Quicktime-komponent, og mange flere afspil­lere.