Dagsarkiv: februar 5, 2009

Lydbøger på iPod

Jeg er så glad for min iPod! Især efter at have fun­det ud af at down­lo­ade lydbøger.

Jeg skulle til Visit­Den­mark kon­fe­rence på Brøndby Sta­dion i tirs­dags — og med udsig­ten til at skulle til­bringe 5–6 timer i offent­lig trans­port hver vej, havde jeg fået lagt Liza Mar­klunds bog ‘En plads i solen’ på min iPod  (tids­be­græn­set down­load i decem­ber måned på dr.dk/kulturguiden). Spæn­dende bog! Jeg har ikke læst en ene­ste af Liza Mar­klunds bøger om jour­na­li­sten Annika, så der var dog en masse refe­ren­cer til tid­li­gere sager, som jeg ikke helt var med på.

Jeg nåede ikke at høre bogen fær­dig, så jeg er egent­lig ret glad for, at jeg nu bli­ver nødt til at køre med bus til og fra arbejde hver dag (Ulrik har ‘fået’ bilen til arbejde nu). Så har jeg lige en halv time, hvor jeg kan lukke øjnene og holde lar­men fra sko­lebørn ude. Især om mor­ge­nen er det rart lige at kunne tage en lytte-lur.

Jeg glæ­der mig alle­rede til i mor­gen tidlig.

Hvis det ikke var fordi, jeg alle­rede havde læst ‘Dren­gen i kuf­fer­ten’ af Kaa­ber­bøl & Friis, så ville jeg helt sik­kert også høre den i næste omgang. Den er nem­lig også til gra­tis down­load til og med 9/2. Den kan bestemt anbe­fa­les og er ret letlæst!

Dren­gen i kuf­fer­ten er nu hen­tet ned, så må jeg se, om jeg vil høre den igen :-)