Dagsarkiv: februar 9, 2009

Ny Nike+

Jeg købte jo en Nike+ for nogle mine jule­ga­ve­penge. Efter at have løbet ca. 30 km fik jeg denne besked på min iPod-skærm:

The sen­sor bat­tery is run­ning low. Replace the sen­sor soon”.

Hvis der er noget der kan hidse mig op, så er det når jeg ikke for­står, hvor­for ting ikke vir­ker! Så jeg satte selv­føl­ge­lig Ulrik til at finde ud af hvad der kunne være galt. Efter lidt søgen på net­tet fandt han ud af, at det åben­bart ikke er et ukendt fæno­men, at en Nike+ løber tør for bat­teri før tid. Der loves, at man kan bruge den i 1000 timer og jeg havde kun brugt den i knap fire timer!

I dag er den ble­vet byt­tet uden kny i den lokale Sport­s­ma­ster. Det ser ud som om, at de data jeg har gemt fra tid­li­gere løb kan bru­ges sam­men med den nye sen­sor. I mor­gen fin­der jeg ud af, om det også vir­ker i praksis.