Dagsarkiv: februar 24, 2009

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­tige folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Adobe Cre­a­tive Suite) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spille efter de reg­ler og bruge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, indtryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tælle mine kol­le­gaer om det far­ve­strå­lende tekrus, som Malene har givet mig som et pla­ster på såret, da min “rig­tige” fød­sels­dags­gave endnu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kundekontakt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­tone 549 C Pale Blue fra Whit­bread Wilkinson.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bread Wil­kin­son og for­hand­les i Europa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­tone 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pantone-farveskalaen er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blande nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t-shirt på — eller kli­stre en geocaching-streamer op i bilens bagr­ude. Det sid­ste har vi ikke gjort endnu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kunne tænke mig at prøve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at samle på — så jule– og fød­sels­dags­ga­verne er red­det de næste mange år :-)