Dagsarkiv: februar 27, 2009

Den Danske Encyklopædi/Den Store Danske — helt gratis på nettet

Jeg har tit tænkt på, at det ville være fedt med et læk­kert lek­si­kon. Men jeg gider sim­pelt­hen ikke at have en lek­si­kon­sam­ling på 54 kg, som Den Dan­ske Encykl­o­pædi fra Gyl­den­dal. Der­for glæ­der det mig usi­ge­ligt, at før­nævnte lek­si­kon er kom­met på net­tet til fri afbe­nyt­telse. Inspi­re­ret af det bru­ger­sty­rede Wikipe­dia kan man selv være med til at skabe ind­hol­det, dog sid­der der en flok på 1100 fri­vil­lige eks­per­ter og tjek­ker ind­hol­det før­end det frigives.

Ifølge Poli­ti­ken er Den Store Dan­ske med sine 161.000 artik­ler alle­rede større end det dan­ske Wikipe­dia, som ‘kun’ har 103.780 artikler.

Tjek beta-versionen (test-version) ud på denstoredanske.dk.