Dagsarkiv: marts 21, 2009

Battlestar Galactica sæson 3 til salg

I for­mid­dag kom posten med en pakke fra Laser­di­sken. Vi havde bestilt Her­oes sæson 2 og Batt­lestar Gala­ctica sæson 3. Da vi havde åbnet for Batt­lestar pak­ken og sat den før­ste DVD i maski­nen, fandt vi ud af, at vi fak­tisk alle­rede både har købt og set den :-(

Stor var skuf­fel­sen — især for ham,  der havde kon­sta­te­ret, at den havde vi ikke og der­ef­ter havde spen­de­ret 350 kr for endnu en sæson 3. Så nu har vi altså en Batt­lestar Gala­ctica sæson 3 til salg.

Hel­dig­vis havde vi endnu ikke set Her­oes 2, så efter­mid­da­gen er gået med at pløje gen­nem disc 1 :-)

Dej­lig måde at holde lør­dag på. Især når man har god samvit­tig­hed. Vi har nem­lig vasket tøj, støv­su­get, gjort bade­væ­relse rent og været på gen­brugs­plad­sen inden vi gik igang med marathonkiggeriet.