Dagsarkiv: marts 30, 2009

Fyrværkeri mandag aften

I Ring­kø­bing er der en vis ten­dens at spore: når der sker noget(!), så skal der fyr­vær­keri til at fejre det. Og i aften er der til­sy­ne­la­dende sket noget. I hvert fald har vi lige haft før­ste­par­ket til 8 minut­ters flot og højlydt fyrværkeri.

Fyrværkeri
Fyr­vær­keri

Det blev skudt afsted fra par­ke­rings­plad­sen bag den nye Super’Brugsen, der snart skal åbne. Der skil­tes ikke sær­ligt stort med det præ­cise tids­punkt for åbnin­gen, men hvis vi læg­ger to og tre sam­men, så er det jo nok i dag.

Fyrværkeri
Fyr­vær­keri

Hvor­for sky­des der ellers med fyr­vær­keri på en gan­ske almin­de­lig man­dag aften?

Åh, ja, så var det jo også i aften, der var gene­ral­for­sam­ling i Ring­kø­bing Bio. Jeg gik alene der­ned — og kom ikke hjem med en besty­rel­ses­post. Ikke engang som sup­ple­ant. Men jeg har sået frøet om en pænere og mere over­sku­e­lig hjemmeside.