Dagsarkiv: maj 14, 2009

Trapper, trapper, trapper…

Når man arbej­der på et reklame-/marketingbureau som Ørskov Grup­pen, så kan man hur­tigt få noget viden om for­skel­lige emner, som man aldrig nogen­sinde havde troet, man skulle vide eller lære noget om.

Jeg kan nem­lig med stolt­hed præ­sen­tere en hånd­fuld sites, jeg har været med til at frem­stille hos Ørskov Web. På pud­sig vis hand­ler de alle om trap­per. Hvis man lige står og mang­ler en trætrappe til huset, så kan både JPH Trap­per i Brørup og Trap­pe­fa­brik­ken i Ølgod være med til at finde præ­cis den rig­tige trætrap­pe­løs­ning. Og er man glad for prak­ti­ske udfor­drin­ger, så kan Gør det selv trap­pen være med til at sælge dig årets samlesæt.

Og tro det eller lad være, men jeg ved, at der kom­mer endnu et web­s­ite for dele til trætrap­per på min arbejds­plan inden alt for lang tid. Aldrig har jeg lært så meget om træ. Eller trapper.