Lav dit eget vanilleudtræk

Jeg faldt for nylig over opskrif­ten på at lave vaniljeudtræk/-ekstrakt selv. Der fin­des gan­ske enkelt et helt ame­ri­kansk site, Vanil­la­Re­view, der ikke beskæf­ti­ger sig med andet end vanilje.

Only 2% of vanilla fla­vor is made from real vanilla beans. This tuto­rial shows you how to make qua­lity homemade vanilla extract.

via VanillaReview.com · Make Vanilla Extract.

Jeg har lavet en prøve af vanil­jeud­træk. Det sma­ger fan­ta­stisk og duf­ter lige sådan. Prøv den, hvis du har modet på det. Det kan bru­ges til at hælde i olie/eddike-marinader, på frugtsa­la­ter og meget andet godt.

Kort og godt,  så lyder opskrif­ten som følger:

  1. Skrab vanil­je­kor­nene ud af ca. 30g vanil­jestæn­ger (ca. 6–8 stæn­ger) og skær stæn­gerne i 1½-2 cm længde
  2. Put både stum­perne og kor­nene ned i en fla­ske og hæld 250 ml spi­ri­tus på
  3. Husk at ryste og vende fla­sken jævn­ligt i den før­ste måneds tid. Start med en gang eller to om dagen i den før­ste uge. Der­ef­ter en gang om dagen eller et par gange om ugen i et par uge. Der­ef­ter ven­der du den bare, når du har lyst. Efter 6–7 uger kan du begynde at bruge af det. Husk at nøjes med et par drå­ber eller blot en teske­fuld af gangen.
  4. Hvis du har brugt så meget af udtræk­ket, at stæn­gerne kom­mer til syne i over­fla­den, så hæl­der du bare mere spi­ri­tus på.

God for­nø­jelse med eks­pe­ri­men­tet… Og husk at skrive, hvad dine erfa­rin­ger er her i kommentarerne!

20 tanker om "Lav dit eget vanilleudtræk"

Der er lukket for kommentarer.