Nat på museet II i Ringkøbing Biograf

I aften har Malene og jeg bidra­get til at holde det lokale kul­tur­liv i gang. Vi tog en sam­let bil­let– og kioskvagt — og fik sam­ti­dig gra­tis adgang til at se fil­men, der i denne uge gik over lær­re­det: Nat på museet 2 med Ben Stil­ler i hovedrollen.

Fil­men er en fort­sæt­telse af den før­ste film (som jeg ikke har set, men som ikke skal afholde mig fra at tale om den), der hand­ler om, hvor­dan figu­rerne på et museum, hvor Larry Daley (Ben Stil­ler) arbej­der som nat­te­vagt, kom­mer til live, da der kom­mer en gam­mel ægyp­tisk sten­tavle i nær­he­den af dem.

Den ret­mæs­sige inde­ha­ver af sten­tav­len — en 3.000 år gam­mel magt­ger­rig farao — har en sin­drig plan om at bruge sten­tav­len til at åbne for en port til Under­ver­de­nen og hente guder­nes magt til jor­den for at over­tage ver­dens­her­re­døm­met. Jeg tør næsten ikke afsløre om det lykkes.

Under­vejs bli­ver vi vid­ner til Owen Wil­son i cow­boytøj (igen!) spær­ret inde i et timeg­las, en smule hovedrolle-til-hovedrolle-romance (sur­prise!) og ikke mindst mas­ser af dår­lige vit­tig­he­der og sidste-øjebliks-redninger i mange for­skel­lige forklædninger.

Fil­men er da meget sød — men jeg er ikke ked af, at vi havde gra­tis adgang fordi vi havde pas­set kiosk og billetsalg.

15 tanker om "Nat på museet II i Ringkøbing Biograf"

Der er lukket for kommentarer.