Fotos af Andreas Exner

I dag har jeg taget bil­le­der af byens lokale gulds­med, Andreas Exner. Bil­le­derne skal bru­ges i en rek­la­me­fol­der, der er under udar­bej­delse. Jeg mødte Andreas i hans værk­sted kort tid før han var på vej hjem for at holde wee­kend. Jeg præ­sen­te­rede mig og vi gik i gang med at knipse med kameraet.

Borgmesterkæde for Jammerbugt Kommune. Fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
Borg­mester­kæde for Jam­mer­bugt Kom­mune. Frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Andreas Exner er uddan­net i Kås, hvor min mors fami­lie har boet og levet i mange år. Vi kom til at snakke, og det viste sig, at han sta­dig har værk­tøj i værk­ste­det, der er frem­stil­let af min mor­far, der i mange år var smed i Kås. Hvor er ver­den dog lille.

En ring, Fjeld, fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
En ring, “Fjeld”, frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Jeg var impo­ne­ret over Andreas’ arbej­der og vil da gerne vise et par styk­ker af dem her på siden. Kig forbi Ring­kø­bing og besøg Smyk­ke­værk­ste­det, hvor Andreas Exner arbej­der.