Eksperimenter med havtorn

Ind­til for et halvt år siden kendte jeg ikke til eksi­sten­sen af hav­torn. Lige ind­til vores lokale øko-pusher gav smags­prøve på hav­torns­aft med æble.  Jeg købte en fla­ske, som blev druk­ket hur­tigt og så tænkte jeg ikke mere over mit fund.

Under vores som­mer­fe­rie i Sve­rige stødte jeg igen på hav­torn. Denne gang i form af mar­me­lade, men jeg fik aldrig købt et glas (det kostede ca.  90 SEK for et lille glas!!).

Vi lever jo i en Google-alder, så jeg har efter­føl­gende søgt lidt info omkring hav­torn. Det viser sig at det er noget af et vita­min­tilskud. Hav­tor­n­bær­rene inde­hol­der blan­det andet, udover en stor mængde C-vitamin (et bær giver lige så meget C-vitamin som en hel appelsin!), også A–, B–, E– og P–vitaminer! Læs mere om hav­torn på Havenyt.dk

Det viser sig, at her­ude vestpå, der tri­ves hav­torn rig­tig godt, så der var ikke langt fra tanke til hand­ling. Vi måtte ud at finde nogle buske!

Lige præ­cis i september-oktober er bær­rene modne. Dog ikke lige til at plukke. Der er grund til at det hed­der hav­TORN. Vi fandt en busk, hvor vi bræk­kede 5–8 kvi­ste af, som vi tog med hjem og så var det ellers bare med at gå i gang med at klippe hver enkelt bær af…

Havtornkviste med bær
Hav­tor­n­k­vi­ste med bær

Det tog 1½ time at klippe 800 g bær af. Så det er ikke bare noget man kaster sig over…

820 g havtornbær
820 g havtornbær

Bær­rene blev hældt i en gryde og dæk­ket med vand

Havtornbær i gryde
Hav­tor­n­bær i gryde

Bær­rene kogte i ca. 15 minut­ter. Her­ef­ter blev skal­ler og ker­ner siet fra.

Skaller og kerne sies fra
Skal­ler og ker­ner sies fra

Halv­de­len af saf­ten blev kogt sam­men med 2–3 hele æbler skå­ret i tern.

Havtornsaft koges med æbler til marmelade
Hav­torns­aft koges med æbler til marmelade

500 g suk­ker blev til­sat og kogte op og til­sat geleringsmiddel.

Og voila! Havtorn-æblemarmelade. Det sma­ger fan­ta­stisk, især på blåskimmelost.

Havtorn-æblemarmelade
Havtorn-æblemarmelade

De fra-siede skal­ler, ker­ner og den anden halv­del af saf­ten til­satte jeg ca. 5 dl vand og kogte op sam­men med et par æbler skå­ret i både.

Det hele blev siet igen, hældt til­bage i gry­den og kogt sam­men med ca. 350 g rørsukker.

Og voila! Hav­torns­aft med æble. Godt at blande med vand eller som et vitaminshot.

Havtornsaft med æble
Hav­torns­aft med æble

129 tanker om “Eksperimenter med havtorn

 1. Har haft for­nø­jel­sen af at smage gude­drik og mar­me­lade lavet af bær fra hav­torn. Begge dele sma­ger vidun­der­ligt, og så har man jo den for­del som smags­dom­mer, at man ikke har besvæ­ret med hav­tor­nens torn. Nu ven­ter jeg bare på, at begge dele kom­mer i en light udgave.…
  Tak for sidst — det var hyg­ge­ligt
  Kær­lig hil­sen
  far Thorbjørn

 2. Hej Thor­b­jørn og tak for din aner­ken­delse af vores havtorn-projekter :-)

  Vi skal nok sige til, hvis vi får lavet en light/diabetesvenlig udgave.

 3. Aj, det ser rig­tig læk­kert og ind­by­dende ud!!!! Ken­der du nogle ste­der i Nord­jyl­land, hvor man kan finde havtornbær?

  1. Hej Ade­lya

   Vi besøgte Sand­flugts­mu­seet ved Rub­jerg Knude i som­mer og så, at der var mas­ser af hav­tor­n­bu­ske i områ­det. Håber du har held med det!
   Vh Malene

 4. Det lyder som en lang­som­me­lig pro­cess at klippe hvert enkelt bær af. Et lille fif: Den let­te­ste måde at få hav­torn af sine grene er at putte hele gre­nen i fry­se­ren. Her­ef­ter kan de ban­kes løs i posen eller let pil­les af. Der­med spa­rer du en masse tid :-)

  Gode hil­se­ner fra en anden fan af det lille orange mirakel.

  Liv

Der er lukket for kommentarer.