Månedsarkiv: december 2009

Opskrift på risdessert med svesker

I mit barn­doms hjem blev (og bli­ver) der ser­ve­ret “gam­mel­dags ris­des­sert” jule­af­ten. Ingen ris á la mande. Ingen risen­grød. Bare sve­sker og ris kogt sam­men til en vels­ma­gende og nærende grød. Sve­skerne hjæl­per maven på vej i denne fede flæ­ske­festi­val, vi kal­der jul.

Den ser ud som det vises på bil­le­det her­un­der. Efter bil­le­det kom­mer der en opskrift. Læs resten

Opskrift på hvid glögg

Julen er glög­gens tid. Og glögg kan laves på rig­tig mange for­skel­lige måder. Her leve­rer vi en opskrift på en hvid glögg, der efter vores mening er “let­tere” end en typisk rød­vins­ba­se­ret glögg.

Et glas hvid glögg
Et glas hvid glögg

Hvid glögg

Glög­ge­s­sens laves af:

 • 1 liter æblemost
 • 2 kanelstæn­ger
 • 1 ps. pomeransskal
 • 1 spsk. kar­de­momme (i en te– eller kaf­fepose, så det er til at tage op igen)
 • saft fra 1 lime. Evt. også skal­len, hvis det er en øko-lime.
 • 1 tsk. revet ingefær
 • sukker/honning/sirup efter smag
 • Evt. andre “julede” kryd­de­rier: stjer­ne­a­nis, nel­li­ker, osv.

Lad essen­sen koge ved svag varme i mindst et par timer. Lad den der­ef­ter trække køligt i mindst et døgn.

Der­ef­ter kan essen­sen sies og blan­des op med fyld, hvid­vin og snaps efter eget ønske.

Fyl­det kan laves således:

 • tør­rede abri­ko­ser i tern
 • lyse rosi­ner, der evt. træk­ker i rom i et døgns tid
 • syl­tet inge­fær i små tern
 • hak­kede, smut­tede mandler
 • en appelsin i tynde skiver

God for­nø­jelse med at holde var­men her i den kolde tid!

Opskrift på en klassisk julelikør

I år har vi for før­ste gang prø­vet kræf­ter med den klas­si­ske jule­li­kør, der også går under øge­navne som “40”, “den med ‘40’” og andre lig­nende navne.

Opskrif­ten er så sim­pel, at man burde kunne huske den uden at skrive ned. Men da vi ved, at men­ne­sker i vor tid ikke tror på noget med min­dre det er at finde på skrift, så skyn­der jeg mig at give denne videre herunder

Julelikør
Jule­li­kør — her har vi kun lavet likør af en halv fla­ske snaps.
Læs resten

En tidlig julegave

For snart 20 år siden — i 1991 — lavede det dan­ske rap­mak­ker­par BOSSEN & Bum­sen, der er sam­men­sat af Chief One (Lars Peder­sen) og Jazzy H (Mor­ten Trier) en jule­rap, der efter min mening lever helt op til MC Einars udø­de­lige “Jul det’ cool” fra 1988.

Den knap så kendte jule­rap hed­der Op til jul og blev blandt andet spil­let i Hit­lis­ten på DR, hvor en klas­se­kam­me­rat optog det på kas­set­tebånd. Der­ef­ter fik jeg en kopi af opta­gel­sen. Se, det var pirat­ko­pi­e­ring på et højt plan!

Hør num­me­ret og se cove­ret til pla­den Op til jul lige her bag­ef­ter… Læs resten

Brød med skolddejning

I et stykke tid har jeg gået og skæ­vet til en opskrift, der invol­ve­rer skold­dej­ning. Det er en gam­mel bage­tek­nik, hvor man over­hæl­der en del af melet og ker­nerne til brø­det med kogende vand inden man bager af det.

På den måde udvik­les sma­gen i brø­det og hold­bar­he­den skulle også blive bedre. Det er ikke et emne, det er ret let at finde noget om på inder­næd­ded, så der­for for­sø­ger jeg her at give mine erfa­rin­ger videre med skolddejning.

Jeg er helt vild med lang­tids­hæv­ning af brød og der­for er jeg natur­lig­vis også nødt til at prøve skold­dej­ning, der også anbe­fa­ler at lade dejen stå i ½-1 døgn.

Wee­ken­dens bage­pro­jekt blev et rug­brød lavet med skold­dej­ning, som sma­ger helt fan­ta­stisk. Du kan se mere og læse flere opskrif­ter her neden­for.
Læs resten

Mine første erfaringer med Vibram Fivefingers Flow

For nylig købte jeg et par Vibram Five­fin­gers Flow for at få sty­ret min lyst til at løbe bar­fod­sløb (engelsk: bare­foot run­ning eller fore­foot run­ning), som jeg havde læst skulle være et sun­dere og min­dre slid­somt alter­na­tiv til almin­de­lig motions­løb.
Læs resten

Huggespillet under genopretning

Her­om­kring jule­tid ple­jer jeg at finde reg­lerne til Hug­ge­spil­let frem igen. Det er een af mine juletraditioner.

Men jeg har netop opda­get, at reg­lerne til Hug­ge­spil­let, der kan ses på min egen blog, er … hvor­dan skal man sige det pænt … ble­vet ampu­te­ret i et databaseuheld.

De skal natur­lig­vis gene­tab­le­res, så hold godt øje med denne blog, hvor reg­lerne til Hug­ge­spil­let snart vil dukke op igen.

Ind­til da, vil jeg takke Goog­les cache for, at vi sta­dig kan læse reg­lerne.

Lyt til Ørtz

Dan­ske Ørtz, der vist nær­mest er gået i pop-glemmebogen, har lavet et dej­ligt, til­ba­ge­læ­net num­mer, der hed­der ‘Don’t Men­tion Love’, der er at finde på deres album ‘Ano­t­her Eden’ fra slut­nin­gen 2000.

Dette num­mer duk­kede op ved et til­fælde, da jeg var i gang med at grave mig igen­nem vores musik­sam­ling. Hvis du læser videre, får du en mulig­hed for at høre det her.

Læs resten