Lyt til Ørtz

Dan­ske Ørtz, der vist nær­mest er gået i pop-glemmebogen, har lavet et dej­ligt, til­ba­ge­læ­net num­mer, der hed­der ‘Don’t Men­tion Love’, der er at finde på deres album ‘Ano­t­her Eden’ fra slut­nin­gen 2000.

Dette num­mer duk­kede op ved et til­fælde, da jeg var i gang med at grave mig igen­nem vores musik­sam­ling. Hvis du læser videre, får du en mulig­hed for at høre det her.

Album­met er udgi­vet på det dan­ske pla­de­sel­skab Mar­tian Records og jeg glæ­der mig til at høre resten af det; jeg har lige bestilt det på bibliotek.dk. Klik på knap­pen her neden­for, så spil­ler vi num­me­ret for dig.

Ørtz — Don’t Men­tion Love:

Lyd­klip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 eller højere) kræ­ves for at afspille dette lyd­klip. Hent den sene­ste ver­sion her. Du skal også have Java­Script akti­ve­ret i din browser.

Kom med din mening i kommentarerne!