Månedsarkiv: juli 2010

Sandskulpturfestival i Søndervig

Søn­der­vig har i mange år (der er snart 10 års jubilæum) lagt loka­li­tet til Inter­na­tio­nal Sand­skul­p­tur­festi­val. Festi­va­len går ud på at skul­p­tø­rer (vi kan kalde dem kunst­nere) laver store skul­p­tu­rer i sand.

I år var festi­va­lens tema “Ægyp­tens myste­rier” og det ses hel­dig­vis tyde­ligt i de mange både store og små skul­p­tu­rer, der spandt vidt fra myter, reli­gi­øse moti­ver og mystik. Hvis du får tid, så burde du tage en time eller to ud af kalen­de­ren og køre til Søn­der­vig for at se de flotte skul­p­tu­rer. Her neden­for kan du se skul­p­tu­rerne på vores bil­le­der, men sørg nu for selv at komme ansigt til ansigt med skor­piong­u­din­der, vind­møl­ler, Nefer­titi, vind­tørre mumier, mave­dan­se­rin­der og meget mere…