Månedsarkiv: september 2010

Nyforelsket!

Vi har ven­tet i 9 måne­der og for en uge siden blev spæn­din­gen udløst:

Vi er ble­vet for­æl­dre til en lille pige med grøn top­hue :-)

Eva 1½ time gammel
Eva 1½ time gammel

For præ­cis en uge siden havde vi været på hospi­ta­let i et kvar­ter og føds­len var i fuld gang. 3 kvar­ter senere var føds­len over­stået og Eva kom til verden.

Og vi elsker hende overalt på jorden!

Vi lærer hende bedre at kende hver dag og hun lærer os bedre at kende. Vi nyder hvert et øje­blik selv remou­lade– og tis­se­bleer :-)

Klosterkiks

Ane­mette Ole­sen, som er for­fat­ter til mange bøger, der tager udgangs­punkt i gode råva­rer fra natu­ren og haven, har en opskrift på kiks. Jeg ved ikke hvil­ken af hen­des bøger den er fra, men de er i hvert fald gode!!

Jeg har gjort por­tio­nen min­dre, så den pas­ser med 3 bageplader.

  • 1½ dl havregryn/byggryn
  • 2 dl frø/kerner gerne blan­det eks. bir­kes, hør­frø, solsik­ke­ker­ner, sesamfrø
  • 6 dl fuld­korns­h­ve­de­mel eks. Ølands­h­vede fra Aurion
  • ½ tsk. urtesalt, eks. Herbamare
  • ½ tsk. bagepulver
  • 1 1/4 dl olivenolie
  • 2 dl vand
  • 1½ spsk. fly­dende honning
  • evt. tør­rede urter som krydderi

Bland de tørre ingre­di­en­ser sam­men. Til­sæt olie, hon­ning, vand. Ælt godt.

Rul dejen ud (2–3 mm tyk), prik i dejen med en gaf­fel og skær ud i pas­sende fir­kan­ter evt. med en klejnespore.

Klosterkiks skæres ud med klejnespore
Kloster­kiks skæ­res ud med klejnespore

Bages ved 200 gra­der i 10–11 minutter.

Lækre Klosterkiks
Lækre Kloster­kiks
Lækre Klosterkiks får hurtigt ben at gå på!
Lækre Kloster­kiks får hur­tigt ben at gå på!

Vel­be­komme!

Chokoladekage med rødbede

En gang for længe siden klip­pede Malene en opskrift ud af et gam­melt Idé­nyt under over­skrif­ten “En høst­menu”. Det var en rød­be­de­cho­ko­la­de­kage, der udnyt­tede års­ti­dens høst af rod­frug­ter til at pifte en tra­di­tio­nel cho­ko­la­de­kage lidt op ved at putte en mængde rød­be­der i.

Billede fra Idényt af chokoladerødbedekageopskriften
Bil­lede fra Idé­nyt af chokoladerødbedekageopskriften

Nu er det jo ved at være høst­tid igen og der­for vil jeg benytte lej­lig­he­den til lige at komme med vores egen til­fø­jelse til denne opskrift.

Rød­be­de­cho­ko­la­de­kage (fra Idényt)

4 pers.

1 stor spring­form
350 g fin­tre­vet rød­bede
200 g smør
300 g mørk cho­ko­lade
4 æg str. L
300 g suk­ker
1 spsk. vanil­jesuk­ker
350 g hve­de­mel
2 tsk. bagepulver

Smelt smør og hak­ket cho­ko­lade for svag varme. Pisk æg og suk­ker hvidt og skum­mende, og rør rød­bede og vanil­jesuk­ker i. Vend hve­de­mel, bage­pul­ver og cho­ko­la­des­mør i ægge­mas­sen. Kom dejen i en smurt og mel­drys­set spring­form, og bag kagen ved 150° i ca. 1 time. Mærk efter med en strik­kepind. Så længe der sid­der dej på pin­den, er kagen ikke færdig.

Kilde: Idényt.dk

Vi brugte (desværre?) meget store og modne rød­be­der, og vi mener, at det måske var der­for kagen fik en meget mul­det smag. Prøv med små, helt fri­ske rød­be­der — så kan det være, at den “jor­dede” smag ikke bli­ver så frem­træ­dende i kagen.

Et billede af rødbedechokoladekagen.
Et bil­lede af rød­be­de­cho­ko­la­de­ka­gen fra Idényt.

Som et alter­na­tiv til den oven­stå­ende kage, som sma­ger gan­ske udmær­ket, vil vi på et senere tids­punkt i løbet af efter­å­ret prøve denne opskrift, hvor rød­be­derne først bli­ver bagt i ovnen før de bli­ver put­tet i kagen:

Cho­ko­la­de­rød­be­de­kage (fra Mey­ers Køkken)

1½ dl kakao
4 dl hve­de­mel
4½ dl rør­suk­ker
2 dl maj­so­lie
250 g rød­bede
5 æg
2 spsk polenta (majs­mel)
3 tsk bage­pul­ver
¼ tsk salt

Pak ca. 300 g rød­be­der i alu­fo­lie. Bag dem ca. 1½ time ved 180 gra­der til de er møre. Pak ud og skræl dem. Sigt kakao, hve­de­mel, bage­pul­ver og salt ned i suk­ke­ret. Rør olie, æg, polenta og rød­be­der i. Hæld blan­din­gen i en smurt, mel­drys­set form og bag kagen ca 50 minutter.

PS! Dejen kan kry­dres med vanille eller ingefær.

Kilde: Mey­ers Køk­ken via Spise.dk

Uan­set set hvad, så skal rød­be­derne nok få ben at gå på dette efterår!

Verdens næststørste solvarmeanlæg ligger i Ringkøbing

I lør­dags var der offi­ciel ind­vi­else af det nye, store — ver­dens næst­stør­ste — sol­var­me­an­læg i Ring­kø­bing. Anlæg­get er 15.000 m2 og kan for­ven­te­ligt levere 7–8% af Ring­kø­bings årlige varmebehov.

Resten af Dan­mark har også opda­get, at der var ind­vi­else, så i ste­det for at skrive meget mere om anlæg­get, så vil jeg bringe en hånd­fuld bil­le­der fra vores lille udflugt.

Det var inter­es­sant at se anlæg­get, som mest af alt består af en masse rør og pum­per — det mest inter­es­sante var at opleve mini­ka­no­nerne skyde en ordent­lig salut. Og så se og høre, at der sta­dig er mas­ser af vilje til at støtte en ener­gi­rig­tig energiforsyning.