Julekalender — 3. december

image

image

image

Til de dan­ske jule­tra­di­tio­ner hører der æbleski­ver. Dem kan man vælge at købe for at spare tid og kræf­ter. Men med de nye fedt– og suk­ker­af­gif­ter (som hver­ken slan­ker dan­skerne, statskas­sen eller føde­va­re­pro­du­cen­ter­nes bureau­kra­ti­ske byrde)  er pri­serne på æbleski­ver jo ikke hvad de har været.

Der­for valgte vi i år at bage vores egne. Nu er der en stor sta­bel æbleski­ver klar i køle­ska­bet. Vi får nem­lig advents­gæ­ster i mor­gen. Vi glæ­der os :-)