Dagsarkiv: december 8, 2011

Julekalender — 8. december

image

image

image

image

De sid­ste par år har vi her­hjemme lavet en enkelt slags jule­kon­fekt: marci­pan­kug­ler med Bailey’s.
I år var der imid­ler­tid ikke nok spi­ri­tus til­bage i fla­sken med Bailey’s, så vi måtte ty til den næste på hyl­den. Det var en madeira, der var ble­vet brugt til at hælde over noget af efter­å­rets høst af kir­se­bær.
Et halvt kilo marci­pan blev vædet i madeiraen og der­ef­ter for­met til små kon­fekt­kug­ler, som blev sat på køl, så de var let­tere at dyppe i cho­ko­lade og rulle i kaka­o­pul­ver.
Mmm, opskrif­ten er her­med givrt videre, men kan også fin­des på net­tet. Gæt selv, hvad du skal søge på.