Dagsarkiv: december 11, 2011

Julekalender — 11. december

image

image

I den store kasse med jule­pynt lig­ger der fire små nis­ser og hyg­ger sig. De kom­mer frem ved sær­lige lej­lig­he­der og pas­ser på fami­lien her.
Det er fire nis­ser, der er lavet af Hanne i Højer. Malene har tid­li­gere skre­vet om sin tur til det søn­derjy­ske for at tale med Hanne om hen­des kunst­hånd­værk.
Nis­serne er lavet af uld og er klædt i uju­lede far­ver, så de kan holde øje med os året rundt uden at vække opmærksomhed.

Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­terne der­for lader fami­lien komme i før­ste række. Jule­træet er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stuen.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pille pyn­ten af træet igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flået af træet og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pynte træet hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des :-)