Julekalender — 19. december

Snart er julen over os. Ane Cortzen og TV!TV!TV!-redaktionen har ønsket os god jul og tak­ket af for i år med en udsen­delse om jule­ka­len­dere på tv.

Nico­laj Sonne og So Ein Ding-redaktionen har også tak­ket af for i år ved at uddele de tre nyindstif­tede tech-priser:

  • Amanda for årets stør­ste tech-fadæse
  • Seer­pri­sen for årets sjove­ste Autospas.
  • Den Gyldne Ding for årets mest inter­es­sante og frem­sku­ende tech-opfindelse.
Jeg brin­ger her­med en blomst til vin­derne i de tre kate­go­rier og ønsker dem alle god vind i 2012:
En juleblomst til vinderne af So Ein Dings 2011-priser
En jule­blomst til vin­derne af So Ein Dings 2011-priser
  • Vin­de­ren af Amanda 2011: Elek­tro­nisk Patientjour­nal (EPJ) for sta­dig at være for­sin­ket og tvinge en af ver­dens mest frem­me­lige it-lande til at spille has­ard med vores sund­hed. Få nu det pro­jekt lavet fær­dig: “Vi har dig på bånd, Astrid Krag”. Du har lovet det inden 2014.
  • Seer­pri­sen 2011 blev givet til Mette, der havde ind­sendt et skærm­skud af Jan Pyt­li­cks gen­vor­dig­he­der med bryster…
  • Og sidst men ikke mindst gik Den Gyldne Ding 2011 til Cloud’en. Det vil sige mig og dig. Og din nabo, der også bru­ger strea­m­ing tje­ne­ster og smartp­hone. Og dine kol­le­gaer, der hører musik på WiMP og TDC Play. Og alle de andre, der sør­ger for at holde hju­lene i gang på net­tet, så Skyen bli­ver ved med at udvikle sig. Til­lykke til os!