Tag-arkiv: alder

Dagens avisudklip: Børn bliver yngre

Læst i Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern d. 3. juni 2009 under over­skrif­ten “De små vil være med på net­tet”:

Der er ikke lavet nogen under­sø­gel­ser om, hvor­for børn bli­ver yngre og yngre, når de får en social pro­fil på net­tet, men…

Og jeg, der gik og tro­ede at ung­dom­men havde så travlt med at blive ældre og voksne?