Tag-arkiv: betjent

En 18-års fødselsdag i provinsen

Vi deltog i min kusine Cat­hri­nes 18-års fød­sels­dag. Vej­ret var godt, maden var god (omend ikke så rige­lig, som vær­tin­den havde håbet ;-) ) og så var gæsterne jo en væsent­lig del af festlighederne.

Her kom­mer der bil­le­der af afte­nens mest dra­ma­ti­ske indslag:
Og afte­nens dyri­ske indslag:


Og så hjem­tu­rens motions­indslag:


På vej mod Ring­kø­bing fra Fjer­rits­lev (et sted uden­for Thi­sted) blev vi holdt til­bage af en hjem­me­værns­be­tjent. Det var nok godt nok, at vi ikke kom i vejen for disse travle mænd.


En blondinevits

Føl­gende blon­di­ne­vits fandt vej til Male­nes tele­fon i dag:

Blon­di­nen har fået en rød Fer­rari af sin gifte elsker. Ude på motor­vejen skal hun prøve den af. Ved et uheld kom­mer hun til at over­hale en poli­ti­bil. Da hun bli­ver stop­pet, ser hun en blond, kvin­de­lig betjent stige ud af patrul­je­vog­nen. Tjah, så kan hun jo ikke rig­tig bruge tri­cket med at løsne en knap :-)

Den kvin­de­lige betjent beder om at se hen­des køre­kort. Hun gri­ber tasken og roder søgende i den efter køre­kor­tet. Efter en tid for­bar­mer betjen­ten sig og siger “dit køre­kort er et stykke pla­stik med dit bil­lede på”. Blon­di­nen lyser op og ræk­ker fluks sit hånd­spejl til betjen­ten. Betjen­ten kig­ger på spej­let, suk­ker og siger “Du skulle da bare have sagt, at du var betjent, så kunne vi have und­gået al besvæ­ret. Hav en god dag!”

Det er da meget skægt :-)