Tag-arkiv: blomst

Når svigermors tunge sveder

I dag opda­gede jeg, at oven­nævnte plante, som står i vores stue — og som sjovt nok er en aflæg­ger fra svi­ger­mor — havde fået en stilk med blom­ster. Først tro­ede jeg, at det var ukr­udt der var vok­set op mel­lem bla­dene, men det var plan­tens eget skud. Ved et nær­mere kig kunne jeg se små drå­ber ved stil­ken og det blev jeg nødt til at tage bil­le­der af.

Er der nogen kan der for­tælle mig, hvad Svi­ger­mors Skarpe Tunge gør med sådan nogle kli­strede dråber?

Svigermors skarpe tunge
Svi­ger­mors skarpe tunge
Svigermors skarpe tunge tættere på
Svi­ger­mors skarpe tunge tæt­tere på
Svigermors sved?
Svi­ger­mors sved?

Kirsebærblomstte

Jeg drik­ker for det meste hvid eller grøn te — kun hvis der ikke er andet, kan jeg en sjæl­den gang nøjes med posete med lemonsmag.

I dag har jeg smagt en helt ny te, Sweet Sakura Tea. Det er japan­ske kir­se­træb­lom­ster, der er kon­ser­ve­ret på en bestemt måde, så de kan put­tes i varmt vand og drik­kes som te. Blom­sten lig­ger i en luft­tæt pose i noget suk­ker­lage, så man skal tage den ud med den med­føl­gende pind. Lige­som for­skel­lige grønne og hvide te-typer, fol­der de sig ud, når de kom­mer i van­det. Blom­sten spi­ses bag­ef­ter og skulle gøre godt for huden.

Du kan bestille teen via oven­stå­ende link.