Tag-arkiv: blomster

Gaver fra haven

I for­å­ret og den tid­lige som­mer var Malene i gang med at for­be­rede vores nyer­hver­vede have til orgie af far­ver og væk­ster. Der blev flyt­tet jord og sten og bestilt frø på net­tet.

image

Da plan­terne var kom­met op var det en stor ople­velse at kunne plukke sine egne blom­ster og høste egne grønsa­ger lige uden­for hoveddøren.

image

image

Den mest over­væl­dende ople­velse er måske, at de 3 hok­kai­do­græskar­plan­ter har over­ta­get det meste af ter­ras­sen. Næste år plan­ter vi lige lidt færre frø.

image

Når svigermors tunge sveder

I dag opda­gede jeg, at oven­nævnte plante, som står i vores stue — og som sjovt nok er en aflæg­ger fra svi­ger­mor — havde fået en stilk med blom­ster. Først tro­ede jeg, at det var ukr­udt der var vok­set op mel­lem bla­dene, men det var plan­tens eget skud. Ved et nær­mere kig kunne jeg se små drå­ber ved stil­ken og det blev jeg nødt til at tage bil­le­der af.

Er der nogen kan der for­tælle mig, hvad Svi­ger­mors Skarpe Tunge gør med sådan nogle kli­strede dråber?

Svigermors skarpe tunge
Svi­ger­mors skarpe tunge
Svigermors skarpe tunge tættere på
Svi­ger­mors skarpe tunge tæt­tere på
Svigermors sved?
Svi­ger­mors sved?

Dagens gode råd: Skriv en kommentar på din bestilling

Hvis du bestil­ler en vare på inter­net­tet til leve­ring på en fir­maadresse samme dag, så husk at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­hed, hvor med­ar­bej­derne nok går hjem inden kl. 17:15!

I for­mid­dags bestilte jeg en buket til min kære kone hos Inter­fl­ora. Jeg ville gerne have den leve­ret til hen­des arbejds­plads i dag — men havde ikke lige for­ud­set, at Inter­fl­ora i Hvide Sande først ville levere buket­ten efter at langt de fle­ste var gået hjem. Nu står buket­ten jo og bli­ver kede­lig ind­til i morgen.

Dagens Gode Råd er der­for: Sørg for at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­heds­adresse og at du gerne vil have den leve­ret inden eks. kl. 14!

Jeg har lært af det. Suk.