Tag-arkiv: blondinevits

En blondinevits

Føl­gende blon­di­ne­vits fandt vej til Male­nes tele­fon i dag:

Blon­di­nen har fået en rød Fer­rari af sin gifte elsker. Ude på motor­vejen skal hun prøve den af. Ved et uheld kom­mer hun til at over­hale en poli­ti­bil. Da hun bli­ver stop­pet, ser hun en blond, kvin­de­lig betjent stige ud af patrul­je­vog­nen. Tjah, så kan hun jo ikke rig­tig bruge tri­cket med at løsne en knap :-)

Den kvin­de­lige betjent beder om at se hen­des køre­kort. Hun gri­ber tasken og roder søgende i den efter køre­kor­tet. Efter en tid for­bar­mer betjen­ten sig og siger “dit køre­kort er et stykke pla­stik med dit bil­lede på”. Blon­di­nen lyser op og ræk­ker fluks sit hånd­spejl til betjen­ten. Betjen­ten kig­ger på spej­let, suk­ker og siger “Du skulle da bare have sagt, at du var betjent, så kunne vi have und­gået al besvæ­ret. Hav en god dag!”

Det er da meget skægt :-)