Tag-arkiv: bryllupsgave

Julekalender — 13. december

image

image

image

Det er ikke kun uld­nis­ser, der hos os. Vi har også et par nis­ser i vin­du­eskar­men. De er lavet af Jakob Sil­berg fra Fjel­lerup. Han har den lille glas­bu­tik Sil­berg Glas i Fjel­lerup.

Vi fik nis­serne i bryl­lups­gave i 2007. De står i vin­duet i stuen og skuer efter for­å­rets komme. Lad os se, hvor længe, de kom­mer til at stå og vente.

Efterårsmad og teater

Vi fik et gave­kort i bryl­lups­gave til Års­ti­derne, og i sid­ste uge fik vi vores før­ste kasse. Val­get faldt på Basiskas­sen og ind­hol­det var:

Kar­to­f­ler, far­vede gule­rød­der, babylea­ves, toma­ter, por­rer, citron­græs, savoy­kål, majskol­ber og roma­nesco­kål. Sam­men med kas­sen fulgte blandt andet en opskift på roma­nesco­kål i vinai­g­rette (update: opskrif­ten kan ikke læn­gere fin­des på Aarstiderne.com). Det, og hjem­me­bagt flûtes, bli­ver aftens­ma­den i aften.

Romanescokål

Vi skal spise tid­ligt, for vi skal i Århus Tea­ter og se den kon­tro­ver­si­elle fore­stil­ling Hvor­dan vi slip­per af med de andre.

Update: sådan kom ret­ten til at se ud. Det smagte fortrinligt!

Romascokål i vinaigrette