Tag-arkiv: Dagens Gode Råd

Dagens Gode Råd: Få Euromaster til at sende dine dæk

Malene har lige opda­get en for­del ved at handle med en lands­dæk­kende kæde: Euro­ma­ster (dæk­spe­ci­a­li­sterne) kan sende dine dæk til et andet sted i lan­det, hvis det er nød­ven­digt. De skri­ver ikke selv noget om det.

Vi har netop lige selv hen­tet vores vin­ter­dæk i Århus for at køre dem tværs over Jyl­land og få dem opbe­va­ret i Ring­kø­bing i ste­det. Det for­talte de os så i Ring­kø­bing, at det kunne de da have kla­ret for os.

Der­for brin­ger vi her det gode råd videre: Lad være med selv at have bøv­let med at fragte dine dæk. Brug spe­ci­a­li­sterne. De har alli­ge­vel stordriftsfordelene.

(Dette ind­læg er IKKE spon­se­ret af Euromaster)

Dagens gode råd: Skriv en kommentar på din bestilling

Hvis du bestil­ler en vare på inter­net­tet til leve­ring på en fir­maadresse samme dag, så husk at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­hed, hvor med­ar­bej­derne nok går hjem inden kl. 17:15!

I for­mid­dags bestilte jeg en buket til min kære kone hos Inter­fl­ora. Jeg ville gerne have den leve­ret til hen­des arbejds­plads i dag — men havde ikke lige for­ud­set, at Inter­fl­ora i Hvide Sande først ville levere buket­ten efter at langt de fle­ste var gået hjem. Nu står buket­ten jo og bli­ver kede­lig ind­til i morgen.

Dagens Gode Råd er der­for: Sørg for at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­heds­adresse og at du gerne vil have den leve­ret inden eks. kl. 14!

Jeg har lært af det. Suk.

Citroncookies med citroncreme

Malene sendte mig et link til Joy the Baker her den anden dag — helt spe­ci­fikt til ind­læg­get om det, der på engelsk hed­der Lemon Whoo­pie Pies. Vi har ikke fun­det en god dansk beteg­nelse for en whoo­pie pie, så på dansk har vi valgt at døbe dem citron­cook­ies med citron­creme. De sma­ger fan­ta­stisk — og flere bil­le­der af kagerne kan man se på Joys blog.

Joy the Bakers Lemon Whoopie Pies

Bil­le­det her­over er lånt fra Joys Flickr-side og opskrif­ten lyder som følger.

Citron­cook­ies med citroncreme

8 (store) stk

Ingre­di­en­ser til kagerne

340 gram hve­de­mel
½ tsk. bage­pul­ver
¼ tsk. natron
¼ tsk. salt
90 gram blødt, usal­tet smør
225 gram suk­ker
1 tsk. fin­tre­vet citronskal
1 stort æg
1 spsk. friskpres­set citrons­aft
1 tsk. vani­liesuk­ker
170 ml kærnemælk

Ingre­di­en­ser til citroncreme

90 gram blødt, usal­tet smør
170 ml flø­de­ost
1 tsk vani­liesuk­ker
1 tsk. fin­tre­vet citronskal
2 spsk. friskpres­set citrons­aft
625 gram flormelis

Kagerne

Varm ovnen op til 175 gra­der Cel­sius. Gør to bage­pla­der klar med bagepapir.

Sigt mel, bage­pul­ver, natron og salt sam­men i en skål og stil den til side. I en større skål pisker du nu smør, suk­ker og citronskal sam­men ind­til det er en jævn masse. Put æg, citrons­aft og vani­liesuk­ker i og rør igen sam­men til en jævn masse. Rør nu halv­de­len af mel­blan­din­gen i lidt efter lidt og rør der­ef­ter kær­ne­mæl­ken i. Rør til sidst det sid­ste af mel­blan­din­gen og rør ikke for længe.

Lav nu 16 klum­per på bage­pla­derne og tryk dem let flade. Lad være med at sætte dem for tæt sam­men (3-5cm imel­lem) og bag kagerne i ovnen i ca. 12 minut­ter til de faste, men ikke har fået farve. Prøv dig even­tu­elt frem med en kødnål.

Lad kagerne køle af i ca. 10–15 minut­ter eller mens du for­be­re­der citroncremen.

Citron­creme

Citron­cre­men røres sam­men i en stor skål. Rør smør, flø­de­ost, vani­liesuk­ker, citronskal og citrons­aft grun­digt sam­men ind­til kon­si­sten­sen er jævn. Hæld flor­me­lis i og rør igen ind­til cre­men er jævn. Hvis cre­men er for blød, kan den køles ned i køleskabet.

Citron­cook­ies med citron­creme — nu bli­ver det godt

Vend halv­de­len af kagerne med bun­den op og smør en klat citron­creme på. Tryk for­sig­tigt en anden kage ovenpå fyl­det. Pak hver kage ind for sig selv og sæt dem i køle­ska­bet, så de kan sætt sig. Ser­ver kagerne kølige. De kan holde sig i køle­ska­bet i op til 4 dage. Hvis der er nok.

Tips og gode råd

Citron­cre­men er hvi­nende sur-sød, men sma­ger fan­ta­stisk på pan­de­ka­ger — og måske som smø­repå­læg til grovkiks.

Vi havde ikke nok flor­me­lis og brugte der­for ikke den anbe­fa­lede mængde — det gjorde vores kager meget smat­tede, da cre­men slet ikke kunne holde for­men. Sørg for at til­passe mæng­den af de for­skel­lige ingre­di­en­ser med hin­an­den :-)

UPDATE, 02.05.2008: Vi havde hel­ler ingen kær­ne­mælk, så vi brugte en kom­bi­na­tion af to tred­je­dele tyk­mælk og en tred­je­del mini­mælk. Det blev helt fint — vi kan i hvert fald ikke fore­stille os, at det skal være anderledes.

Joy skri­ver selv, at disse kager næsten er et mål­tid i sig selv, og det kan vi kun give hende ret i. Bemærk, at opskrif­ten som sæd­van­lig er min over­sæt­telse fra ori­gi­na­len, som kan ses på Joy the Bakers blog (på engelsk). Husk, at der er flere bil­le­der af kagerne på hen­des blog.

Dagens gode råd: Varm kakaomælk og is

Dagens gode råd er kort og godt: lad være med at blande varm kaka­o­mælk og is med cookie dough (ubagt kage­dej, en istype, der er meget udbredt i USA. Sæl­ges blandt andet af Ben & Jerry’s). Det kan ikke anbe­fa­les, da kage­dejen bare bli­ver kli­stret og ulæk­ker i bun­den af kop­pen. En ske­fuld gan­ske almin­de­lig vani­lieis er klart at foretrække.

Så er det råd givet videre — og vi kan ikke afvise, at der kom­mer flere gode råd for efter­ti­den. Følg med på bloggen.