Tag-arkiv: digte

Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det komme til at inde­holde rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arkivet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. januar 2009

Der er flere bil­le­der efter lin­ket… Læs resten

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­gere blog­get om haiku-digte, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­nede, sad vi nem­lig og haiku-hyggede og her­un­der ser I resultaterne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­nerne og
til­bage igen

Så en dramatisk:

Kys mig nu min skat
sagde hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skrive et ord af gangen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig havde han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sidste:

Hvor gemte hunden
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­sterne er

Man kan dis­ku­tere den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af disse digte, men for at blive dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi havde det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­tede haiku. Dette er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sense
Refrigerator

Et digt fra gemmeren om at burde

Sid­ste gang jeg skrev et af mine korte udg­y­del­ser her på blog­gen, var der ikke megen reak­tion. Gad vide, om det går bedre med dette digt, der egent­lig star­tede hele den række af digte, der har været her i de sid­ste par måne­der. Hvad siger I til det her?

Burde

Jeg burde skrive
Jeg burde skrive noget
Jeg burde skrive noget mere
Jeg burde!
Jeg burde skrive noget mere intel­li­gent
Noget der får folk til at stoppe op
Til at tænke
Til at ændre
Til at leve
Noget, der får mig til at tænke, ændre, leve
Jeg burde skrive

–ulrik, 14.12.2008

Læg ende­lig en kommentar.

Haiku om mad

Reg­lerne for haiku er ikke så svære — hvis man lige væl­ger den lette udgave: 5, 7 og 5 sta­vel­ser. Den svære, tra­di­tions­rige udgave rum­mer mange flere reg­ler: Refe­rence til natur, refe­rence til en års­tid, skal foregå i nutid, osv.

Vi har skre­vet et haiku hver — inspi­re­ret af den fed­tede, utro­ligt lækre Cho­ko­la­de­ka­gen fra Hen­rik Boserups bog Mad. Man kan blive helt hen­ført og poe­tisk, når der invol­ve­res læk­ker mad.

For­tæl ende­lig i kom­men­ta­rerne, hvad I synes om vores digte-/madkunst. Der er flere digte på lager, der bare ven­ter på at komme ud.

Kage­haiku #1

Kage sma­ger godt
Især når det er fed­tet
“Tag et stykke til”

–Ulrik, 14. dec. 2008

Kage­haiku #2

Lort og lag­kage
sma­ger ikke godt med løg.
Fjern lort og løg. Spis!

–Malene, 14. dec. 2008