Tag-arkiv: forår

Julekalender — 13. december

image

image

image

Det er ikke kun uld­nis­ser, der hos os. Vi har også et par nis­ser i vin­du­eskar­men. De er lavet af Jakob Sil­berg fra Fjel­lerup. Han har den lille glas­bu­tik Sil­berg Glas i Fjel­lerup.

Vi fik nis­serne i bryl­lups­gave i 2007. De står i vin­duet i stuen og skuer efter for­å­rets komme. Lad os se, hvor længe, de kom­mer til at stå og vente.

Papirerne er sendt

I dag har Malene trod­set for­å­rets luner for at komme på post­hu­set og sende vores under­skrevne ægte­skab­ser­klæ­ring og nav­ne­æn­drings­blan­ket­ter.
Henne på post­hu­set lagde hun først en stor A4-kuvert med adressen

Viel­ses­kon­to­ret
Råd­hu­set, vær. 212
8100 Århus C

…og bad om fri­mærke til den. Der­ef­ter bad hun om 40 fri­mær­ker og den flinke post­dame gjorde en stor ind­sats for at finde de pæne­ste fri­mær­ker, da hun jo straks havde luret, at de måtte være til invi­ta­tio­nerne. Tak for hjæl­pen, rare post­dame.
Invi­ta­tio­nerne er på vej med Post Dan­mark — en del af dem bli­ver dog udle­ve­ret ansigt til ansigt, når vi møder de heldige.