Tag-arkiv: hav

5 minutter i den lokale æter

I mit job som pro­jek­t­me­d­ar­bej­der i Turist­grup­pen Vestjyl­land sen­der jeg af og til pres­se­med­del­el­ser ud. I dag rin­gede så sel­ve­ste Radio Klit­holm for at få et eks­klu­sivt inter­view med mig i anled­nin­gen af, at vi har sendt vores Him­mel & Hav maga­sin ud.

Så i dag kl. 17.11 til 17.16 var jeg sim­pelt­hen live on air :-) Nu kan jeg skrive 5 radioop­træ­de­ner på mit CV. En gang på DR (det heden­gangne pro­gram Uland Under­sø­ger) og 2 gange på Stu­den­ter­ra­dioen i Aal­borg. Og sidst men ikke mindst på Radio Djursland, hvor vi sang Sankta Lucia i 5. klasse.

Hvis der er nogen som har opta­get det, så mod­ta­ger jeg gerne en lyd­fil til arki­vet :-)

Sommer i Danmark

Det blev ikke til så mange bil­le­der i anden halv­del af vores ferie. Vi fik blandt andet set 3. sæson af vores ynd­lings­se­rie Batt­lestar Gala­ctica. Det er godt, at det har reg­net lidt i vores ferie…

Den stør­ste tur gik til Fyn. Til Hes­sela­ger hvor vi for før­ste gang skulle besøge Mari­anne og Mikael, som har fun­det en lille strå­tækt idyl. Der er ret lavt til lof­tet, hvil­ket kunne mær­kes i hove­det og ses på vores hold­ning :-)

Stråtækt idyl

Der blev også tid til en lille smut­tur til Lun­de­borg, hvor noget af min fami­lie bor, blandt andet min 5-årige niece. Det er da som­me­ri­dyl, så det batter!

Faster og niece på badebro

faster og niece på badebroenHer fra Ring­kø­bing sen­der jeg en glæ­de­lig som­mer­hil­sen ud til alle vores læsere. God sommer!

 

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­uge og er hjemme i Århus og holde wee­kend. Det har været en blid opstart på arbejde. Ons­dag afslut­tede jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fylde lun­gerne med frisk havluft efter endt arbejdsdag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at finde moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flotte og far­ve­rige moti­ver at finde. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en orange gummihandske.

Orange gummihandske i sandet