Tag-arkiv: kravle

Hørt i trappeopgangen

Vi har en for­holds­vis stejl trap­pe­op­gang, der hvor vi bor. Op til 2. salen er trap­pen endnu stej­lere, så vi har været glad for, at det ikke var derop, at vi skulle slæbe en dob­belt­seng op!

Nat­ten til lør­dag, eller ret­tere sagt lør­dag mor­gen, klok­ken var 5.20, blev jeg væk­ket af, at nogen pus­lede rundt og snak­kede ude på trap­pen. Da vi tid­li­gere har haft skumle per­so­na­ger til at luske rundt der­ude, rej­ste jeg mig for at under­søge sagen.

På den anden side af døren lyt­tede jeg mig frem til, at det var over­boen Maria, som havde været i byen sam­men med en veninde og nu var på vej hjem for at sove en ordent­lig rus ud:

Mari­aaaaa hvor­dan.…. kom­mer vi op ad trappen?

Jeg ved det.….. ikke.…! Vi kom­mer.…. aldrig .….op!.….. Fuck.…. jeg har ikke været fuld i .….. 4 år!!!

Jeg.… har ikke været fuld i.….….. 2 dage!! (her kunne jeg ikke lade være at fnise)

Maria.….. er det søndag.…?

Nej, det er lør­dag klok­ken er over 12.…..

Jeg ville have ønsket, at der havde været skjult kamera ude på trap­pen, så jeg kunne se, hvor­dan de krav­lede op ad trap­pen. Enten ved at sætte sig på et trin ad gan­gen, mens de klam­rede sig fast til gelæn­de­ret eller kravle op på alle fire.
Jeg var fær­dig af grin, — eller så meget, som jeg nu kunne grine i halv-groggy til­stand klok­ken meget tid­ligt lør­dag mor­gen. Jeg over­ve­jede om jeg skulle gå ud og give dem en hånd, men så vandt tis­se­tran­gen og da jeg kom til­bage, var de nået op på 2. sal.

Da jeg lagde mig i sen­gen, kunne jeg høre endnu en pige. Denne gang nede fra hoved­dø­ren. Hun stod nær­mest og græd:

Jeg kan ikke få døren op! Hvor­dan skal jeg komme ind? Jeg kan ikke åbne døren!

Mig ud af sen­gen igen, for så ville jeg da til­byde at åbne via dør­te­le­fo­nen. Hel­dig­vis nåede hun det selv og hel­dig­vis var hun kvik­kere til at komme op ad trappern.

Ende­lig kunne jeg med ro i sin­det gå i seng! Men jeg blev da lige nødt til at vække Ulrik, for at dele ople­vel­sen med ham. Han var så stolt af, at jeg var parat til at åbne døren for den nød­stedte pige.

God­nat og sov godt!