Tag-arkiv: Maria

Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svinde helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hattene

Vores fine nytårshatte

Hat­tene er hjem­mela­vede — lige­som mange af de ting, vi i årets løb valgte at gøre eller prøve er helt og alde­les hjem­mela­vede. Eksem­pel­vis valgte vi at holde vort bryl­lup lige efter vores egne hove­der. Det var d. 18. august 2007 og gæsterne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os begge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­tende begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Store Dag. Men vi har også ople­vet mange min­dre ting og besøgt mange men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejrede vi i år hos Birte og Niels Peter Kold og vi vil i denne for­bin­delse også gerne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­tene i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at holde denne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil gerne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kunne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at skabe et lige så skel­sæt­tende 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bedste.

Godt nytår!

fra Malene og Ulrik Høyer Kold