Tag-arkiv: megabag

Megaciabatta

I vores hus­hold­ning kan bag­værk til­sy­ne­la­dende ikke blive stort nok, så der­for vil jeg gerne til­føje Mega­ci­a­batta til sam­lin­gen af Mega­bag­værk.Opskrif­ten til dette mega­ci­a­batta stam­mer fra Wen­che Frøli­chs bog “Brød”. Opskrif­ten star­ter med at lave en sur­dej, der skal stå i mindst 24 timer. Der­ef­ter rører man en dej op (meget blød) som skal stå i mindst et halvt døgn. Det fik lov til at stå i et helt døgn.

Der­ef­ter skal dejen deles i en række klum­per, der skal for­mes som lange brød og sæt­tes på en plade dæk­ket med durum­mel for at efter­hæve i mindst et par timer.

Det er med andre ord brød, der har været længe under­vejs. Så nu håber vi, at de sma­ger godt. De duf­ter i hvert fald mindst lige så godt, som de ser ud EFTER at de er ble­vet bagt.