Tag-arkiv: remix

Julekalender — 17. december

I dag er det præ­cis et år siden, at Ber­tel Haar­der opførte sin berømte og beryg­tede “Risengrød”-sketch på YouTube. Her kan du se eller gense den. Grin eller krum tæer, som du har lyst til. Ber­tel, take it away:

Simon Tal­bot og Jakob Wil­son (kendt fra TV 2’s Bingo Banko) tog sket­chen op og skrev den en lille smule om så den pas­sede til Comedy Aid ’10 og ind­sam­lin­gen til Kræf­tens Bekæm­pelse:

Der­u­d­over blev Ber­tel natur­lig­vis også ramt af Inter­net­tets luner og der gik ikke mange halve døgn inden YouTube blev over­strøm­met af remix, omskriv­nin­ger og hen­vis­nin­ger til den ori­gi­nale video:

Selv det kendte klip fra Der Unter­gang, hvor Hit­ler skæl­der alle i gene­ralsta­ben hæder og ære fra, und­gik ikke at komme i Ber­tels kløer:

I går aftes hørte jeg så Flem­m­ing Jen­sen (kendt fra Nis­se­ban­den og meget andet) for­tælle, at han og Ber­tel Haar­der begge er dybt inkar­ne­rede risen­grøds­spi­sere. En hur­tig søg­ning fandt bil­lede #9 i denne bil­led­se­rie fra Metro­E­xpress:

Bertel Haarder og Flemming Jensen på PH Cafeen i København til Risengrødstopmøde. Billedet er taget af Camilla Stephan.
Ber­tel Haar­der og Flem­m­ing Jen­sen på PH Cafeen i Køben­havn til Risen­grød­stop­møde. Bil­le­det er taget af Camilla Stephan.

Så giver det på en eller anden måde meget bedre mening, at han opførte sig som han gjorde. Men det und­skyl­der sta­dig intet. Nå, lad nu Ber­tels risen­grød­strang og hid­sig­hed ligge. Glæ­de­lig jul til jer alle — nu er der kun en uge tilbage.