Tag-arkiv: snevejr

Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det komme til at inde­holde rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arkivet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. januar 2009

Der er flere bil­le­der efter lin­ket… Læs resten

Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­ren 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­skerne — ikke mindst os. Der­for skyndte vi os over til vores hjælp­somme nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han havde mulig­hed for at hjælpe os med den per­nible kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kunne han hel­dig­vis godt — så et par timer senere var vi igen sik­kert kørende. Hurra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Karsten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på havebordet
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mørke uden blitz

Det sid­ste bil­lede er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­tide med lang luk­ke­tid og ingen blitz :)