Tag-arkiv: stavefejl

Dagens avisudklip: hamburryg

I Ring­kø­bing sæl­ger de kød i Super­Brugsen. Blan­det andet denne nye udskæ­ring af grisen.Nu er det jo let at gøre grin med andre folks sta­ve­ev­ner. Måske skal jeg i dag blot nøjes med at gøre grin med kor­rek­tur­læs­nin­gen på denne annonce for kød­pro­duk­tet “hamburryg”.

Er der nogen, der har prø­vet ham­bur­ryg? Ved nogen, hvor­dan ham­bur­ryg sma­ger? I mine øjne lig­ner det umi­sken­de­ligt en ham­bur­ger­ryg? Men det kan selv­føl­ge­lig være, at der her er tale om en ham­bur­ger­ryg uden helt så meget saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Altså et bedre kødprodukt?

På den anden side set: til den pris, 22kr pr. ½kg, så hol­der den teori ikke. Og hvem siger egent­lig også “ham­bur­ger­ryg”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Hvor­for kal­der vi det egent­lig ikke bare for en “hamburryg”?

Vi ven­der til­bage med flere smags­prø­ver på ele­gant avis­stav­ning. Bliv hængende!

Så “godt” savter og srkiver de ugne

Det må være meget svært for hende at leve med alle de kamara i hove­det hele tiden. det er nok også der­for hun har lavet det hun har. alle de junil­si­ter de burdte lade hende få lidt pri­vat liv.” –KFM, http://dr.dk/Musik/Anmeldelser/Anmeldt/2008/11/28142622.htm

Hvad er et kamara? Hvad er en junil­sit? Og er det godt eller skidt at have flere af dem? Kan man både have et pri­vat liv og et pri­vat­liv? Find selv på flere spørgsmål.