Tag-arkiv: sundhed

Sund morgenmad

Vi skal til SPOT-festival og da menuen de næste par dage nok (desværre) kom­mer til at stå på diverse fast­food, så får den ikke for lidt med sunde sager her til morgen.

Solen faldt lige ind over Ulriks skål og ind­bød til at skyde et billede…

God Kr. Himmelfartsferie!

Frugtsalat
Frugtsa­lat

Den årlige julebagedag

Det er snart tid for den årlige jule­ba­ge­dag sam­men med Joakim og Astrid. I år har vi også invi­te­ret Rolf og Maria. Det skal nok blive en dej­lig dag med jule­ka­ger, brændte fin­gre og opskrif­ter spredt ud over alt.

I dag rin­gede Joakim og spurgte bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­rede med julebagedagen?

Der til er der jo kun eet svar, når man er glad for kager: Jo, hvis man er puri­ta­ner! Men som med alt andet, så kan man være ekstre­mist eller mere prag­ma­tisk. Og med maden er vi ret pragmatiske.

Natur­lig­vis skal der kager til, når det er jul. Og den gode mad må vi også gerne spise. Sålænge den inde­hol­der mas­ser af de gode fedt­sy­rer, mas­ser af pro­tein, vita­min og mine­ral og nogle lang­somme kul­hy­dra­ter. Ikke alle de dér raf­fi­ne­rede, lyn­hur­tige sukkerformer.

Men tak fordi du spurgte, Joakim.

Kernesunde Høyer Kold

Jeg har hørt så meget om bogen “Ker­nes­und Fami­lie Sådan!”. Har hørt, at mange tager bogen med ind i hel­se­kost­bu­tik­ker og går sla­visk efter ind­købs­li­sten deri.

For et par uger siden fandt jeg bogen i Netto til 95 kr. Nu skal jeg have stil­let min nys­ger­rig­hed! Hvad er det med den bog, der er så fan­ta­stisk? Jeg er nu kom­met to tred­je­del ind i bogen og det er godt nok tan­ke­væk­kende læsning.

Vi synes begge, at vi lever ret sundt og fejler ikke noget spe­ci­elt — udover, at vi begge er kro­nisk små­for­kø­lede og så skulle det vist være godt at holde sig fra mælk..? Så det kan nok godt blive bedre…

Men hvor­dan er det at leve uden suk­ker, mælk og glu­ten, når man som os godt kan lidt et godt stykke cho­ko­lade, ikke kan und­være en por­tion müsli med mælk om mor­ge­nen og elsker at bage brød?

Og hvor­dan tack­ler man det, når man skal spise uden for egne rammer?

Nå, men det kan vel ikke skade at prøve…?

Skal bare lige have tømt suk­ker– og hve­de­melsla­ge­ret, druk­ket mæl­ken, for­tæ­ret cho­ko­la­den osv… For man smi­der jo ikke bare mad ud.

Så om et par uger er jeg klar! :-)

Er der nogen som har gode erfa­rin­ger, de vil dele?