Tag-arkiv: suppe

Økologisk høstmarked i Forundringens Have

I dag har vi været til øko­lo­gisk høst­mar­ked i Forun­drin­gens Have ved Vestjyl­lands Højskole lidt uden for Ring­kø­bing. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment med boder, der solgte kryd­derur­ter, friskpres­set æbleju­ice, hånd­skårne knive, Søbogaard-saft og meget mere. Og der­næst var det mulig­he­den for at gå en tur rundt i Forun­drin­gens Have, der rum­mer alskens mere eller min­dre alter­na­tive for­søg på at udnytte natu­rens kræf­ter bedre.

I haven fore­går der blandt andet eks­pe­ri­men­ter med jord­tage, der efter sigende kan redde vort pres­sede klo­ak­sy­stem. Der er afprøv­ning af for­skel­lige træ­sor­ters hold­bar­hed og ikke mindst udnytte en eller flere natur­lige meto­der til at for­længe holdbarheden.

Der­u­d­over er der en astro­no­misk have, hvor plan­terne bli­ver sået, plan­tet, ple­jet, van­det, nus­set og høstet efter Maria Thuns prin­cip­per. Nu bli­ver det mere alter­na­tivt: Maria Thun er bio­dy­na­mi­ker og plan­læg­ger sine såtids­punk­ter efter him­mel­le­ge­mer­nes pla­ce­ring. Hvert år udgi­ver hun en såka­len­der (der over­sæt­tes til 20 sprog for­u­den dansk!) såle­des at bio­dy­na­mi­kere ver­den over kan plante, høste, pleje og så på de rig­tige tids­punk­ter i for­hold til månen, solen og alle de andre stjer­ners placering.

På en lidt mere hånd­gri­be­lig skala, så giver det øko­lo­gi­ske høst­mar­ked mulig­hed for, at man kan tage sine æbler fra træet med og presse dem til juice.

Æbler presses til juice i Forundringens Have
Æbler pres­ses til juice i Forun­drin­gens Have

Og så præ­sen­te­res årets høst­kunst­værk, der frem­stil­les af års­ti­dens frugt og grønt.

Årets høstkunstværk
Årets høst­kunst­værk

Der var også mulig­hed for at bage sno­brød, smage urtesuppe og pan­de­ka­ger og klappe både hunde, kani­ner og katte. Og lad os så lige slutte igen i den alter­na­tive ende med et spørgs­mål: Hvor­for sæt­ter man 20 kal­keng­le­fi­gu­rer op på et hjørne af en bygning?

Kalkengle på en husgavl
Kal­kengle på en husgavl

Vi tager gla­de­ligt imod gode forklaringer.

Fransk løgsuppe

Vi fik et kæmpe løg fra Aars­ti­derne for over en uge siden. Da vi ikke lige skulle holde hot­dog­fest, bestemte vi os for at lave en løgsuppe.

Vi fandt opskrif­ten her­un­der og den kan helt klart anbe­fa­les. En dej­lig fløjls­blød suppe. Den ene­ste juste­ring fra vores side er, at bou­il­lo­nen er Her­ba­mare urte­bou­il­lon, og at vi ikke smagte til med salt eller peber.

Fransk løgsuppe — opskrift på Fransk løgsuppe

Bon appe­tit!

Endnu en vintersuppe

Jeg har fun­det Hen­rik Boserups lille sorte koge­bog ‘MAD’ frem fra gem­merne. En rig­tig god sam­ling opskrif­ter, hvis man i for­vejen kan lave mad. Det er nem­lig ikke megen hjælp man får til mæng­der og fremgangsmåder.

Jeg er vild med sup­per, så jeg prø­vede en ny her til aften. Den kan bestemt anbe­fa­les. Vi fik stegt, røget flæsk til.

Opskrif­ten er skre­vet direkte af fra koge­bo­gen, men kan også fin­des på Boserups egen side. Det i paren­tes er mine egne tilføjelser.

Gulerod/avocadosuppe

 • gule­rød­der i fine små styk­ker (jeg tog 3 store gulerødder)
 • (en porre)
 • hak­ket hvid­løg (2 fed)
 • oli­veno­lie
 • vand eller bou­il­lon (jeg tog en grøntsagsbouillon)
 • avo­cado , ½ per per­son (jeg tog 2 små)
 • youg­hurt
 • tomat
 • kryd­derurt (jeg havde noget per­sille i fryseren)
 • salt og peber

Sautér gule­rød­der, (por­rer) og hvid­løg i olien. Skal ikke tage farve. På med væsken. Sim­rer i 5 min. (Jeg gav det nok 10 min.)

Afhæn­gig af avo­ca­do­ens moden­hed og dit ønske om kon­si­stens, hak­kes, piskes eller blen­des den i sup­pen. (De avo­ca­doer jeg havde købt var ret hårde, så jeg kogte dem med gule­rød­derne de sid­ste 5 min. og blen­dede det hele med en stavb­len­der. Til sidst mon­te­res youg­hur­ten i sup­pen (på dansk: hæld en lille klat youg­hurt oven i sup­pen). Smag til med salt og peber. Tomat og urt ovenpå.

Scanning af gulerod/avocadosuppe fra Henrik Boserups Mad (den sorte).
Scan­ning af gulerod/avocadosuppe fra Hen­rik Boserups ‘Mad’ (den sorte).

Suppe og bio

Ret­telse: Nu vir­ker links.
Jeg har haft en aktiv aften, men nu er jeg godt nok også træt. Efter arbejde har jeg nået at:

 • handle
 • vaske tøj
 • lave mad (bil­lede og opskrift kom­mer herunder)
 • hjælpe i vores lille for­e­nings­drevne bio­graf og se fil­men Ama­zing Grace (om sla­ve­ri­ets afskaf­felse i Storbritannien)
 • tørre tøj (må vente til i mor­gen med at lægge det sammen)
 • lave fransk­brød­s­dej (som skal stå i køligt nat­ten og for­hå­bent­lig bages i mor­gen tidlig)
 • vaske op
 • skrive dette indlæg
Gulerodssuppe
Gulero­d­s­suppe

Jeg fandt opskrif­ten på denne Aro­ma­ti­ske Gulero­d­s­suppe i Poli­ti­ken på et eller andet tids­punkt. Nu var det tid til at afprøve den. Og den kan bestemt anbefales!

 • ½ liter vand
 • 2 fed hvid­løg, knuste
 • 5–10 g frisk inge­fær, grofthakket
 • 1 tsk. Her­ba­mara (urtesalt)
 • 1/4 tsk. fish sauce
 • 1/4 stang vanille eller vanil­le­pul­ver (ikke vanillesukker!)
 • hav– eller stensalt
 • frisk­kvær­net rosen­pe­ber (jeg brugte nu almin­de­lig peber)
 • 300 g gule­rød­der, skå­ret i grove tern
 • 50 g rød peberfrugt
 • 1 tsk. fen­ni­kel­frø (jeg havde ikke noget, så jeg brugte lidt frisk fennikel)
 • 1 tsk. kori­an­der (havde jeg ikke)
 • 2 spsk. ekstra jom­fru­se­sa­mo­lie (jeg havde kun almin­de­lig sesamolie)
 • 1 spsk. friskpres­set citron– eller limesaft

Bring van­det i kog med Her­ba­mara, hvid­løg, inge­fær, fish sauce, vanille, salt, rosen­pe­ber. Til­sæt gule­rød­der og lad dem koge i præ­cis 3 minut­ter. Blend gule­rød­der og al væsken samt kryd­de­ri­erne fra gry­den sam­men med rød peber­frugt, fen­ni­kel­frø, kori­an­der­frø, sesa­mo­lie og citronsaft.

Umh, en him­mer­rigs­mund­fuld. Jeg kan især godt lide den stærke smag af inge­fær og at der lidt ‘bid’ i sup­pen pga. af halvrå gule­rød­der. Jeg spi­ste rug­brød til med pea­nut­but­ter (det har jeg fun­det ud af sma­ger helt vildt godt!!).

Himmelsk gulerodssuppe m. citron

Vi er så glade for vores basiskasse fra Aars­ti­derne. I denne uge er vi ble­vet beri­get med red core-gulerødder. De lig­ner per­sil­le­rød­der i stør­rel­sen. Ifølge Aars­ti­derne er de “fan­ta­sti­ske til kog­ning — men spis dem ikke rå”.

Den med­føl­gende opskrift skulle prø­ves og resul­ta­tet var uhmmm…

REd Core gulerodssuppe

 • 1 løg
 • 2–3 fed hvidløg
 • 300 g kartofter
 • 500 g red core gulerod (eller alm. gulerødder)
 • 2 spsk. olie
 • 1 timi­an­k­vist
 • 1–1,5 l bouillon/vand
 • skal og saft fra 1 citron
 • evt. 1 rød peberfrugt
 • dræ­net youghurt

Løg og hvid­løg snit­tes fint og sau­te­res i olie. Groft­hak­kede gule­rød­der og kar­to­f­ler kom­mes ved og sau­te­rer med et par minut­ter. Bouillon/vand hæl­des over, så det dæk­ker, timian til­sæt­tes og sup­pen koger til alt er mørt. Sup­pen blen­des og sma­ges til med salt, peber, skal og saft af citron. Til­sæt­tes evt. rød peber­frugt i fine tern og ser­ve­res med dræ­net youg­hurt og godt brød.