Tag-arkiv: vegetar

Kikærtesalat

Jeg har altid nogle kogte kikær­ter og bøn­ner til at ligge i fry­se­ren, så jeg nemt kan til­sætte dem i en gry­de­ret eller som her­un­der lave en mæt­tende salat. Vi fik en gan­ske almin­de­lig hak­kebøf til.

Kikærtesalat
Kikær­tesa­lat

Opskrif­ten er til 2–4 per­so­ner afhæn­gig af sult og andet tilbehør.

Salat laves af

300 kogte kikær­ter (eller en dåse)
100 g kogte hvide bøn­ner
1 dl qui­noa (koges).  Du evt. erstatte med kogte røde eller grønne lin­ser
1 hånd­fuld bred­bla­det– eller krus­per­sille
½ rød­løg (hakkes)

Dres­sing laves af

saft fra ½ citron (hæl­des i et syl­te­tøjs­glas)
hæld lig så meget oli­veno­lie i
1/4 tsk. salt
1/4 tsk. peber
Sæt låg på syl­te­tøjs­glas­set og ryst godt
Hæld over sala­ten og bland

Kikærtesalat
Kikær­tesa­lat

Røget laks med sprødmørt grønt med hjemmelavet olieeddikedressing og smilende æg

I for­bin­delse med flyt­nin­gen holdt vi pause med vores leve­ran­cer fra Aars­ti­derne. I fre­dags har vi igen fået vores uund­vær­lige frugt– og grønt­kas­ser. Vi har dog også lige hen­tet frugt og grønt hos vores lokale øko-pusher, så vi har rige­ligt med sunde sager i disse dage. Der bli­ver lavet en masse juice på saft­cen­tri­fu­gen, smoo­t­hies og ikke mindst grønt til­be­hør til maden. I fre­dags stod menuen såle­des på Røget laks med sprød­mørt grønt med hjem­mela­vet olie­ed­di­kedres­sing og smi­lende æg. Opskrif­ten er inspi­re­ret af det hæfte, der fulgte med grøntkassen.

2 per­so­ner

Det grønne og æg

 • 3 gule­rød­der
 • 1/4 hvid­kål
 • 3 pastinak
 • 8 grønne asparges
 • 2 smi­lende æg
 • frisk timian

Olie­ed­di­kedres­sing

 • 3 spsk. rapsolie
 • 3 spsk. balsamico
 • 2 tsk. citronsaft
 • salt
 • peber 

Det grønne skr­æl­les og skæ­res i gode bid­der, asp­ar­ges knæk­kes ved roden. Koges i 5 min. med lidt salt. Van­det hæl­des fra. Drys timian over og der­ef­ter dres­sin­gen. De to smi­lende æg skæ­res i halve og arran­ge­res ovenpå. Vi spi­ste som nævnt røget laks til, men anden fisk eller bare brød kan gøre det. Man kan vælge andre typer grønt: broc­coli, bøn­ner, skorzo­ne­rød­der, por­rer, grøn­kål, løg osv.

Sprødmørt grønt med smilende æg
Sprød­mørt grønt med smi­lende æg