Vi har bestilt kagern’ ved bager’n

Vi er på fami­lie­be­søg i det nord­jy­ske i dag og hav­de bestemt os for, at lør­dag skul­le bru­ges til at tale med bage­ren i Øster Brøn­der­s­lev om bryl­lup­ska­gen. Men inden mor­gen­ma­den og sam­ta­len med bage­ren vil­le vi lige ud at løbe en tur. Den plan blev imid­ler­tid for­pur­ret kl. 9, da vi rin­ge­de for at høre hvor læn­ge bager­meste­ren var at træf­fe. “Jeg går hjem lige om lidt”, var sva­ret fra bager­meste­ren — og så måt­te vi jo hand­le hur­tigt!

Vi bad ham om at bli­ve et kvar­ters tid, for så vil­le vi sprin­ge i bilen og køre til Øster Brøn­der­s­lev. Male­ne fik beske­den om bager­be­sø­get, mens hun stod med en tand­bør­ste i mun­den og iklædt fuld løbemun­de­ring. Vi sprang beg­ge to i ste­det i det civi­le tøj og kaste­de os ud i Toy­o­ta’en og min­dre end ti minut­ter efter at røret var lagt på, stod vi og tal­te med bager­me­ster Micha­el om en bryl­lup­ska­ge i fire eta­ger. Det kan man da kal­de effek­ti­vi­tet!

Vi tager løbe­tu­ren sene­re…

162 Replies to “Vi har bestilt kagern’ ved bager’n”

  1. Håber at I efter bager­be­sø­get fik motio­ne­ret lige­så meget som jeg gjor­de sam­me dag på Heden. Bli­ver det en flot og god kage, jeg er spændt

Lukket for kommentarer.