Billeder af chokoladekage nummer 2

Vi har taget et fint, smin­ket bil­le­de af cho­ko­la­de­ka­ge num­mer 2, som bli­ver afprø­vet i dis­se dage. Du kan se fle­re bil­le­der på 23HQ.

 

Der er fle­re bil­le­der på ulrik­kold!