Om én måned sker det :-)

Så siger kalen­de­ren 18/7, så der er kun en måned til vi bli­ver hr og fru Høy­er Kold 🙂 Det bety­der også, at det i dag er sid­ste frist for til­mel­ding… Kon­tak­t­mu­lig­he­der fin­der I her. I kan også klik­ke på kom­men­tar her­un­der og give os besked på den måde.

I dag er for­mid­da­gen gået med at få ansigts­be­hand­ling hos Tilst Wel­l­ness — dej­ligt at bli­ve for­kælet i en times tid. Man skal vel være lidt læk­ker til bryl­lup­pet 🙂